Legaliseren van een handtekening

Krijg je de vraag van een instantie (binnen- of buitenland) om de echtheid van jouw handtekening aan te tonen? Dan kan de gemeente jouw handtekening legaliseren. De voorgelegde handtekening wordt vergeleken met de
handtekening op de identiteitskaart.

De gemeente bevestigt schriftelijk dat de handtekening aan de persoon toebehoort wiens naam erbij vermeld
staat. Opgelet: enkel de echtheid van de handtekening wordt bevestigd, niet de inhoud van het document
zelf. Een handtekening op een louter private akte (bijv. een eigenhandig geschreven testament) kan niet
gelegaliseerd worden, net zomin als een handtekening op een wit vel papier.

Voorwaarden

De persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden,

  • moet zijn woonplaats hebben in de gemeente;
  • in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart.

Procedure

Als je je handtekening wilt laten legaliseren, moet je zich persoonlijk aanbieden en je handtekening plaatsen in het bijzijn van de gemachtigde.

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Bedrag

Gratis

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-bevolking

adres
OostCampus (loket 0), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 17 uur

Voor enkele producten moet je een afspraak maken:

  • Aanvragen van een (nieuwe) eID, Kids-ID, reispas of rijbewijs
  • Aangifte adreswijziging wanneer deze aangifte niet online kan gebeuren (vb. als een ouder voor het eerst verhuist met minderjarige kinderen)
  • Burgerlijke Stand
  • Vreemdelingen

Afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

algemeen: BeleefOostkamp-cadeaubonnen, vuilniszakken, stickers 'geen reclamedrukwerk', verloren voorwerpen, opladen budgetmeter...

vrije tijd: tickets, reservaties zalen, inschrijvingen activiteiten, sport-je-fitkaarten, fiets- en wandelkaarten,...

burgerzaken-bevolking: identiteitskaarten, kids-ID's, rijbewijzen, reispassen, attesten, orgaandonatie, wettelijk samenwonen tussen 2 inwoners met Belgische nationaliteit...

LCP