Baliebrugge | Uitbreiding zonale snelheidsbeperking van 50 km/uur

In het noordelijk deel van Baliebrugge komt er steeds meer bebouwing bij. Om de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in die zone te verhogen wordt de zonale snelheidsbeperking van 50 km/uur uitgebreid.

De huidige snelheidsbeperking in de Bergenstraat van 50 km/uur wordt meegenomen in de zonale snelheidsbeperking.

Meer info

Beslissing: Gemeenteraad 15 september 2022
Gepubliceerd: 19 september 2022

Praktisch

Wonen & omgeving: dienst Publieke Ruimte (groen, water, verkeer, wegen)

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 880
fax050 552 408
openbarewerken@oostkamp.be groen@oostkamp.be mobiliteit@oostkamp.be visitekaartje
LCP