Vrijstelling draagplicht van de veiligheidsgordel in de auto

Bepaalde personen zijn vrijgesteld van het dragen van de veiligheidsgordel in de auto. De betrokkene moet het vrijstellingsbewijs altijd op zak te hebben.

Meer info

  • Als u de kaart verliest, schrijft u een brief met naam, adres, geboortedatum en de melding dat de kaart verloren is. De brief stuurt u naar Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer.
  • Bij adreswijziging schrijft u een brief met naam, geboortedatum, de melding dat uw adres gewijzigd is en het nieuw adres. De brief stuurt u naar Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer
  • U moet ook het origineel attest (of kaart) van de vrijstelling bijvoegen. Neem steeds een kopie voor uzelf.- Voor kinderen kleiner dan1,35 m is een kinderzitje verplicht

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel
tel 02 277 31 11 | info.mob@mobilit.fgov.be

Voorwaarden

Een persoon met een handicap, die gewichtige medische tegenindicaties vertoont voor wat betreft het dragen van de veiligheidsgordel, kan een vrijstelling bekomen.

Procedure

  • U vindt een aanvraagformulier bij downloads of u haalt het in de Sociale dienst.
  • Dit attest wordt volledig ingevuld door uw geneesheer en verzonden naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer
  • De FOD Mobiliteit en Vervoer levert het vrijstellingsbewijs af bij u thuis.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP