Warme Oostkampse Wijk

WOW (grote weergave)

De gemeente stimuleert en ondersteunt een warme buurtwerking in 8020. Naast een waaier aan bestaande initiatieven, is er sinds 2022 het WOW-label.

Met het label Warme Oostkampse Wijk (WOW) willen we straten en buurten motiveren om het samenhorigheidsgevoel op te krikken. Het gevoel geven dat iedereen de moeite waard is en iets kan betekenen voor de ander, vanuit zijn specifieke talent of achtergrond. Het WOW-label maakt deze samenhorigheid nog duidelijker zichtbaar in het straatbeeld.

Een Warme Wijk is een straat of buurt waar de inwoners zich engageren om er voor elkaar te zijn. Dit kan onder meer door:
• Aandacht te hebben voor minder mobiele buren, vb. vuilniszakken buitenzetten, brood halen.
Lokale noden te signaleren en op te volgen, vb. afval op het speelpleintje van de wijk helpen vermijden.
• Elkaar te informeren over wat reilt en zeilt binnen de gemeente of de wijk, vb. over de campagne Generatie Rookvrij op de speelpleintjes.
• Erop toe te zien dat deze informatie ook effectief alle buurtbewoners bereikt, vb. via een gezamenlijke WhatsApp-groep of Facebookpagina van de straat.
Ontmoetingsmomenten te (helpen) organiseren, vb. een straatfeest
• De burenhulpkaart uit te hangen en af en toe 5 minuten tijd te maken voor elkaar, vb. helpen met een klein klusje.
• ...

De Watersnipstraat in Waardamme is de eerste wijk die het WOW-label kreeg. Wil je ook het WOW-label in jouw wijk? Contacteer ons: tel 050 819 906 of warmegemeente@oostkamp.be.

Praktisch

OCMW - Sociale dienst

OostCampus, welzijn, loket 3

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 960
fax050 552 409
socialedienst.ocmw@oostkamp.be visitekaartje
LCP