Voorstellen van inwoners aan de Gemeenteraad

De inwoners van Oostkamp hebben het recht om te vragen hun voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de Gemeenteraad te zetten.

Voorwaarden

Het verzoek moet gesteund worden door ten minste 300 inwoners ouder dan 16 jaar.

Procedure

De initiatiefnemers maken een gemotiveerde nota, waarbij ze alle nuttige stukken voegen om de Gemeenteraad in te lichten. Het verzoek wordt ingediend op een specifiek formulier dat u vanop de website kan downloaden (zie hieronder). Het verzoek bevat de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.

Het verzoek moet aangetekend verstuurd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp. Het verzoek moet minstens 20 dagen voor de dag van de vergadering van de Gemeenteraad bij het College van Burgemeester en Schepenen ingediend zijn om op de volgende zitting aan bod te kunnen komen.

De Gemeenteraad beoordeelt of het verzoekschrift tot voorstellen of vragen voldoet aan de voorwaarden en doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid.

Bedrag

Gratis

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Secretariaat

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 940
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP