gemeentelijk belastingreglement op de activeringsheffing (heffing op onbebouwde percelen in woongebied en op kavels) geldig vanaf 1 januari 2022

Het gaat om een belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en op de onbebouwde kavels, gekoppeld aan het register van onbebouwde percelen.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 16 december 2021.

Gepubliceerd op 17 december 2021.

Bedrag

12,50 euro per strekkende meter palende aan de straat, met een minimumaanslag van 200 euro per onbebouwde bouwgrond of onbebouwde kavel (+ indexatie)

Er zijn een aantal vrijstellingen en er is een speciale regel voor hoekpercelen. Hierover leest u meer in het reglement.

Praktisch

dienst Financieel Beheer

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 840
fax050 552 408
financieelbeheer@oostkamp.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP