Reglement bekendmaken huurprijzen

De Gemeenteraad van Oostkamp keurde op 18 november 2021 het reglement met betrekking tot het bekendmaken van de huurprijzen en de kosten en lasten bij privaat verhuren van woningen goed. 

Het reglement bevat de verplichting voor verhuurders om bij
de verhuur van een goed dat bestemd is voor bewoning, bij elke officiële of publieke
mededeling het bedrag van de huurprijs en de kosten en lasten bekend te maken.

Deze info moet dus vermeld worden op het bord "te huur" en/of online. 

Deze verplichting geldt niet voor toeristische verblijven. 

Als de verhuurder de huurprijs en de kosten en lasten niet vermeldt, riskeert hij een GAS-boete.

Dit reglement komt er ingevolge artikel 4 van het Vlaams Woninghuurdecreet van 9 november 2018, waarin bepaald wordt dat als een goed dat bestemd is voor bewoning in de ruime betekenis, wordt verhuurd, in elke officiële of publieke mededeling minstens het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de kosten en lasten vermeld wordt. Het Vlaams Woninghuurdecreet maakt daarbij de lokale besturen bevoegd voor de opvolging en sanctionering van deze verplichting. 

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 18 november 2021.

Gepubliceerd op 24 november 2021.

Praktisch

De Woonwinkel

Groenestraat 20, 8210 Zedelgem

zitdag in OostCampus: loket welzijn (loket 3), Siemenslaan 1, Oostkamp -  elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

Omwille van de huidige maatregelen in functie van de corona-crisis, is de dienstverlening aangepast: er wordt enkel gewerkt op afspraak. Bel hiervoor naar het algemeen nummer van De Woonwinkel 050 250 138 of stuur een e-mail: info@dewoonwinkel.be

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is De Woonwinkel gesloten. Op donderdag 30 december zal er dus geen zitdag zijn in OostCampus.

tel.050 250 138
info@dewoonwinkel.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP