Beleidsplan - aanpassing 2021 meerjarenplan AGB-O 2020-2025

De Raad van Bestuur van het AGB-O stelt het aangepaste meerjarenplan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van het AGB-O heeft dezelfde opbouw als het aangepaste meerjarenplan van de gemeente en het OCMW en maakt als het ware een integrerend deel uit van het meerjarenplan van de drie autonome openbare besturen van Oostkamp, elk met hun eigen opdracht en finaliteit.

Het aangepaste meerjarenplan bevat een aantal wettelijke rapporten die bestaan uit de strategische nota, de financiële nota en de toelichting bij het meerjarenplan. Het financieel doelstellingenplan (M1) geeft per beleidsdoelstelling het totaal per type budget (uitgaven, investeringen en financiering) weer opgesplitst in uitgaven, ontvangsten en saldo. De staat van het Financieel evenwicht (M2) geeft het budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge, de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en het geconsolideerd financieel evenwicht weer. Het overzicht van de kredieten (M3) bevat per budgettaire entiteit het totaal van exploitatie (werking), investeringen en financiering (aflossingen en intresten).

Er zijn twee beleidsdoelstellingen van toepassing voor het AGB-O nl.:

  1. Beleid, interne werking en dienstverlening
  2. Algemene financiering.

Alle acties en de onderliggende ramingen zijn prioritair en worden opgenomen in de beleidsrapporteringen.

De aangepaste, voorziene kredieten per beleidsdoelstelling, beleidsdomein, beleidsveld, actieplan en acties moeten het mogelijk moeten maken om het voorziene beleid in 2020-2025 uit te voeren.

Meer info

Raad van Bestuur AGB-O:

  • beslist op 20 november 2021
  • gepubliceerd op 23 november 2021

Gemeenteraad

  • werd voorgelegd ter goedkeuring op 16 december 2021
  • besluit gepubliceerd op 17 december 2021

Praktisch

dienst Financieel Beheer

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 840
fax050 552 408
financieelbeheer@oostkamp.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP