Verwarmingstoelage

Indien je een laag inkomen hebt, kan je via het OCMW een beroep doen op de verwarmingstoelage van het stookoliefonds. Hierdoor kan je een deel van de hogere energiekosten terugkrijgen.

Voorwaarden

De toelage is aan strikte voorwaarden gebonden.

Je maakt gebruik van één van volgende brandstoffen om jouww woning te verwarmen:

 • huisbrandolie (mazout)
 • verwarmingspetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

Je moet bovendien tot één van volgende categorieën te behoren:

Categorie 1:

 • personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de geneeskundige verzorging (de vroegere WIGW's)
 • jouw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 18,363,39euro, verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste (jaarbedrag januari 2018)

Categorie 2:

 • personen met een laag inkomen: jouw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 18,363,39euro, verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste (jaarbedrag januari 2018)
 • Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3:

 • personen met schuldoverlast: (personen in schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling)
 • je bent niet in staat jouw verwarmingsfactuur te betalen

Procedure

De verwarmingstoelage moet aangevraagd worden bij het OCMW binnen de 60 dagen na levering van de brandstof.

Wat meebrengen

 • jouw identiteitskaart
 • een kopie van jouw bankkaart (voorkant)
 • de factuur van de levering (max. 2 maanden oud)
 • jouw laatste belastingsfiche

Bedrag

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag.

De premie wordt toegekend pro rato het aantal aangekochte liters.

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur
LCP