Verwarmingstoelage

Indien je een laag inkomen hebt, kan je via het OCMW een beroep doen op de verwarmingstoelage van het stookoliefonds. Hierdoor kan je een deel van de hogere energiekosten terugkrijgen.

Voorwaarden

De toelage is aan strikte voorwaarden gebonden.

Je maakt gebruik van één van volgende brandstoffen om jouww woning te verwarmen:

 • huisbrandolie (mazout)
 • verwarmingspetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

Je moet bovendien tot één van volgende categorieën te behoren:

Categorie 1:

 • personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de geneeskundige verzorging (de vroegere WIGW's)
 • jouw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 18,363,39euro, verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste (jaarbedrag januari 2018)

Categorie 2:

 • personen met een laag inkomen: jouw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 18,363,39euro, verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste (jaarbedrag januari 2018)
 • Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3:

 • personen met schuldoverlast: (personen in schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling)
 • je bent niet in staat jouw verwarmingsfactuur te betalen

Procedure

De verwarmingstoelage moet aangevraagd worden bij het OCMW binnen de 60 dagen na levering van de brandstof.

Wat meebrengen

 • jouw identiteitskaart
 • een kopie van jouw bankkaart (voorkant)
 • de factuur van de levering (max. 2 maanden oud)
 • jouw laatste belastingsfiche

Bedrag

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag.

De premie wordt toegekend pro rato het aantal aangekochte liters.

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP