Prioriteitenkader en handhavingsplan ruimtelijke ordening en milieu

Lokale besturen moeten hun prioriteiten voor handhaving ruimtelijke ordening bepalen: dat is cruciaal voor het vervolg van een handhavingsdossier ruimtelijke ordening. Dit zowel voor de strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie als voor de bestuurlijke beboeting door het Departement Omgeving, Afdeling Handhaving.

Daarnaast is er voor milieu de handhavingsregeling die sedert 2009 voor de milieuwetgeving van toepassing is.

Met de integratie van de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de verkavelingsvergunning tot één geheel, de omgevingsvergunning is het aangewezen om de geïntegreerde aanpak door te trekken naar een prioriteitenkader en handhavingsplan voor de handhaving van ruimtelijke ordening en milieu.

In de lijn met de beslissing van de gemeenteraad dd. 28 mei 2020 tot aanwerving van een intergemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur-verbalisant ruimtelijke ordening voor de gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem, is het aangewezen om voor de drie gemeenten een uniform prioriteitenkader en handhavingsplan voor de handhaving van ruimtelijke ordening en milieu op te stellen: een uniforme aanpak van handhaving geeft meerwaardes op vlak van efficiëntie.

Doel van het prioriteitenkader is om op objectieve, transparante en gestructureerde wijze misdrijven en inbreuken zoveel als mogelijk te voorkomen en bij te sturen waar nodig zodat de goede ruimtelijke ordening en omgeving milieu zoveel mogelijk bewaakt en gewaarborgd wordt, voor nu en morgen.

Bij de downloads vindt u de beslissing van de Gemeenteraad van 25 februari 2021 waarin wordt toegelicht welke inbreuken en misdrijven als prioritair te behandelen aanzien worden.

Meer info

Beslissing: Gemeenteraad 25 februari 2021

Publicatiedatum: 26 februari 2021

Praktisch

dienst Milieu

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4
Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

Recyclagepark Oostkamp, Siemenslaan, tel 050 819 857

Recyclagepark Ruddervoorde, De Leiteweg, tel 050 281 679 (enkel gratis afvalsoorten)

tel.050 819 860
fax050 552 408
milieu@oostkamp.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP