Verstrekken van sterke dranken op publiek toegankelijke plaatsen

Het verkopen van sterke drank voor gebruik ter plaatse in occasionele drankgelegenheden op plaatsen waar openbare manifestaties plaatsvinden zoals sportieve, politieke en culturele manifestaties is verboden, tenzij u speciale machtiging heeft van het College van Burgemeester en Schepenen.

Voorwaarden

Voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden

Procedure

De organisator moet een aanvraag in bij het loket Lokale Economie en Landbouw. Er wordt advies gevraagd aan de politie om na te gaan als er voldaan wordt aan de moraliteitsvoorwaarden.

Als er voldaan is aan de gestelde voorwaarden verleent het College van Burgemeester en Schepenen een machtiging voor het verstrekken van sterke drank. De aanvrager en de politie ontvangen hiervan een afschrift.

Wat meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier en eventueel een moraliteitsattest

Indien de aanvrager/verantwoordelijke geen inwoner is van Oostkamp moet u een uittreksel uit het strafregister dat maximum 1 maand oud is, mee te brengen

Bedrag

Gratis

Praktisch

Landbouw

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 860
fax050 552 408
landbouw@oostkamp.be visitekaartje
LCP