Bezoldigingen en presentiegelden 2020

geld (grote weergave)

In Vlaanderen is het al tientallen jaren verplicht dat er een vergoeding betaald wordt per bijgewoonde zitting van een bestuursorgaan.

Net zoals de voorbije jaren wil het gemeentebestuur van Oostkamp open communiceren over de verschillende bestuursorganen van (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden waarin de mandatarissen van gemeente, OCMW en Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp zetelen en over de vergoedingen die ze er krijgen.

U vindt het overzicht bij de downloads.

Meer info

Aanvullend geven wij u graag ook volgende informatie:

- De zitpenning in raden van bestuur en directiecomités van intercommunales/(intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden mag niet meer bedragen dan de zitpenning voor een gemeenteraadszitting, namelijk

 • 213,33 euro bruto tot 31 maart 2020 en 217,59 euro bruto na 1 april 2020. Hierop wordt ca. 30% bedrijfsvoorheffing afgehouden.

- Wedden van de leden van het College van Burgemeester en Schepen, gemeenteraadsleden, leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, Politieraadsleden, leden van Raad van Bestuur en DirectieComité Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB-O):

 • Raadsleden ontvangen geen wedde, maar krijgen een presentiegeld voor hun aanwezigheid op vergaderingen (zie downloads voor de details van het aantal bijgewoonde vergaderingen per raadslid):
  • per bijgewoonde vergadering van Gemeente- en OCMW-raad kregen de raadsleden een zitpenning van 213,33 euro bruto tot 31 maart 2020 en 217,59 euro bruto na 1 april 2020; doordat de Gemeente- en OCMW-raad aansluitend op dezelfde avond doorgaan, wordt slechts 1 zitpenning voor die dag uitgekeerd;
   de voorzitter van de Gemeenteraad ontvangt dubbel presentiegeld;
  • per bijgewoonde vergadering van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst ontvingen de (vervangende) leden een zitpenning van 213,33 euro bruto tot 31 maart 2020 en 217,59 euro bruto na 1 april 2020;
   de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is schepen/lid van het Vast Bureau en ontvangt voor deze vergadering geen presentiegeld;
  • per bijgewoonde vergadering van de Politieraad kregen de raadsleden een zitpenning van 206,62 euro bruto tot 31 maart 2020 en 210,75 euro bruto na 1 april 2020;
  • per bijgewoonde vergadering van AGB-O kregen de raadsleden een zitpenning van 106,67 euro bruto tot 31 maart 2020 en 108,80 euro bruto na 1 april 2020; indien vergaderingen van Raad van Bestuur en DirectieComité na elkaar doorgingen, werd slechts 1 zitpenning voor die dag uitgekeerd;
 • De wedde van de burgemeester wordt berekend op basis van twee criteria:
  • de grootte van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement;
  • het inwonersaantal van de gemeente: voor gemeenten met een inwonersaantal tussen 20.001 en 25.000 inwoners krijgt de burgemeester 87,8797% van de wedde van een Vlaams parlementslid. Hierop wordt 7,5%, werknemersbijdrage voor pensioen en bedrijfsvoorheffing (BV is minimaal 25% tot 45%) ingehouden. De BV is afhankelijk van de persoonlijke situatie en eventuele andere beroepsinkomsten.
 • De wedde van de schepenen en van de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wordt berekend als een percentage van de wedde van de burgemeester. Dit is 60% van de wedde van de burgemeester in gemeenten tot 50.000 inwoners. Ook hierop wordt 7,5% werknemersbijdrage pensioen en 25 tot 45% BV toegepast (BV ook hier afhankelijk van de persoonlijke situatie en eventuele andere beroepsinkomsten).

 • Omdat zij een wedde ontvangen, krijgen de burgemeester, schepenen en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst geen zitpenning voor het bijwonen van bovengenoemde vergaderingen.

 • De exacte bedragen van de geïndexeerde bruto jaarwedden kan u terugvinden op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/mandatarissen/bezoldigingsregeling/weddevaststelling-uitvoerende-mandatarissen/basiswedde

Praktisch

Secretariaat

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 940
fax050 826 676
secretariaat@oostkamp.be visitekaartje
LCP