Gebruiksreglement voor het volkstuinpark op de Legendalesite

In samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij en in een uitbreiding van het
inrichtingsplan Nieuwenhove – Gruuthuyse werd een volkstuinpark voorzien op de Legendalesite, met toegang langs de Legendaledreef.

Om de goede orde en een vlotte manier van werken te garanderen werd een gebruiksreglement opgemaakt, waarin de gebruiksvoorwaarden voor de individuele tuinier en de meest voorkomende situaties vervat zijn. 

Voor de effectieve uitbating van het volkstuinpark werd gezocht naar een partner die in samenwerking met de gemeentediensten de dagelijkse gang van zaken in het volkstuinpark kon behartigen. In die zin werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Oostkampse afdeling van TuinHier vzw.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 21 januari 2021.

Gepubliceerd op 22 januari 2021.

Praktisch

dienst Milieu

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4
Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

Recyclagepark Oostkamp, Siemenslaan, tel 050 819 857

Recyclagepark Ruddervoorde, De Leiteweg, tel 050 281 679 (enkel gratis afvalsoorten)

tel.050 819 860
fax050 552 408
milieu@oostkamp.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP