Verplichtingen voor stookolietanks bovengronds minder dan 5000 liter

Elke bovengrondse stookolietank moet na plaatsing en voor ingebruikname gecontroleerd worden.

Wie mag het reservoir controleren?
De controle van een mazoutreservoir moet gebeuren door een daartoe erkend technicus. Een lijst met adressen van erkende technici uit de buurt kan u bekomen bij de dienst Milieu of bekijken via http://www.lne.be/themas/erkenningen/bestand/erkende_stookolietechnici.pdf%20.

Tank geplaatst voor 1 maart 2009?
Datum voor volgende controle staat op laatste onderhoudsattest.
Is deze datum 1 maart 2009 of later? Geen verdere keuring verplicht
Valt deze datum voor 1 maart 2009? Dan is nog een laatste controle vereist.

Tank geplaatst na 1 maart 2009?
Er zijn geen periodieke controles vereist.

Bedrag

Prijs van de controles varieert volgens technicus.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Vandaag gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP