Verplichtingen voor stookolietanks bovengronds minder dan 5000 liter

Elke bovengrondse stookolietank moet na plaatsing en voor ingebruikname gecontroleerd worden.

Wie mag het reservoir controleren?
De controle van een mazoutreservoir moet gebeuren door een daartoe erkend technicus. Een lijst met adressen van erkende technici uit de buurt kan u bekomen bij de dienst Milieu of bekijken via http://www.lne.be/themas/erkenningen/bestand/erkende_stookolietechnici.pdf%20.

Tank geplaatst voor 1 maart 2009?
Datum voor volgende controle staat op laatste onderhoudsattest.
Is deze datum 1 maart 2009 of later? Geen verdere keuring verplicht
Valt deze datum voor 1 maart 2009? Dan is nog een laatste controle vereist.

Tank geplaatst na 1 maart 2009?
Er zijn geen periodieke controles vereist.

Bedrag

Prijs van de controles varieert volgens technicus.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Vandaag gesloten

Tijdens de lockdown voorjaar 2021, werkt het Loket Wonen & Omgeving enkel op afspraak. 

Afspraak maken: tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be – online

LCP