Verplichtingen voor particuliere ondergrondse stookolietanks minder dan 5000 liter

Wie als particulier een stookolietank ondergronds heeft staan, moet geregeld en wettelijk verplicht een onderzoek laten uitvoeren om te bepalen of de installatie nog lekdicht is.

Een milieuvergunning is niet vereist, maar de installatie moet voldoen aan de algemene regels uit het VLAREM: alle reservoirs moeten voorzien zijn van een overvulbeveiligingssysteem. Bestaande ondergrondse reservoirs moesten reeds aan een controle met dichtheidstest onderworpen zijn voor 1 augustus 2002.

Die controle moet door een erkende stookolietechnicus gebeuren. De bewijzen van die controles goed bijhouden.


Wie mag een reservoir controleren?
De controle van een mazoutreservoir moet gebeuren door een daartoe erkend stookolietechnicus. Een lijst met adressen van een erkende technici uit de buurt kan u bekomen bij de dienst Milieu of bekijken op http://www.lne.be/themas/erkenningen/bestand/erkende_stookolietechnici.pdf%20.

Wanneer moet er een herhalingscontrole worden uitgevoerd?
Een ondergronds metalen of prefab-betonnen reservoir moet om de 5 jaar gecontroleerd worden.

Wat krijgt u?
Bij controle krijgt u een groene dop waarop het erkenningsnummer van de erkend technicus, de datum van controle en de uiterlijke datum van de volgende controle vermeld staat. U ontvangt ook een conformiteitsattest van deze keuring.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 860 of milieu@oostkamp.be - online

LCP