Verplichtingen voor particuliere ondergrondse stookolietanks minder dan 5000 liter

Wie als particulier een stookolietank ondergronds heeft staan, moet geregeld en wettelijk verplicht een onderzoek laten uitvoeren om te bepalen of de installatie nog lekdicht is.

Een milieuvergunning is niet vereist, maar de installatie moet voldoen aan de algemene regels uit het VLAREM: alle reservoirs moeten voorzien zijn van een overvulbeveiligingssysteem. Bestaande ondergrondse reservoirs moesten reeds aan een controle met dichtheidstest onderworpen zijn voor 1 augustus 2002.

Die controle moet door een erkende stookolietechnicus gebeuren. De bewijzen van die controles goed bijhouden.


Wie mag een reservoir controleren?
De controle van een mazoutreservoir moet gebeuren door een daartoe erkend stookolietechnicus. Een lijst met adressen van een erkende technici uit de buurt kan u bekomen bij de dienst Milieu of bekijken op http://www.lne.be/themas/erkenningen/bestand/erkende_stookolietechnici.pdf%20.

Wanneer moet er een herhalingscontrole worden uitgevoerd?
Een ondergronds metalen of prefab-betonnen reservoir moet om de 5 jaar gecontroleerd worden.

Wat krijgt u?
Bij controle krijgt u een groene dop waarop het erkenningsnummer van de erkend technicus, de datum van controle en de uiterlijke datum van de volgende controle vermeld staat. U ontvangt ook een conformiteitsattest van deze keuring.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. Daarom werken we voortaan op afspraak.  

Voor vele van de producten / diensten van loket Wonen & Omgeving, kun je een online afspraak maken via deze link .


Gaat het om een andere dienst / product of past geen enkel moment voor jou, neem dan contact voor een afspraak:
* Op het telefoonnummer 050 819 850
* Via mail: ruimtelijkeordening@oostkamp.be 

LCP