Verlies van elektronische identiteitskaart

Bij verlies van je identiteitskaart meld je je zo snel mogelijk bij de dienst Burgerzaken van je gemeente waar je officieel staat ingeschreven. Indien je niet onmiddellijk aangifte kan doen, verwittig dan toch de Helpdesk van het Rijksregister/Doc Stop om jouw identiteitskaart te laten blokkeren. Zo kan je vermijden dat anderen je identiteitskaart op een frauduleuze manier gebruiken.

Procedure

Om aangifte te doen van verlies van je elektronische identiteitskaart meld je je persoonlijk aan het Onthaal van de gemeente waar je officieel staat ingeschreven. Er zal een attest (bijlage 12) opgemaakt worden dat je identiteitskaart tijdelijk vervangt. Dit attest is 1 maand geldig. Het attest kan in geen geval gebruikt worden bij reizen naar het buitenland. Indien je niet onmiddellijk aangifte kan doen, neem je telefonisch contact op met de Helpdesk van het Rijksregister (00800 2123 2123/ +32 2 518 2123) om je kaart te laten blokkeren.

Je brengt een recente pasfoto mee met een witte achtergrond zodat we onmiddellijk een nieuwe identiteitskaart voor je kunnen aanvragen.

Wat meebrengen

Indien mogelijk je rijbewijs of een document waarmee je je identiteit kan bewijzen.

Bij de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart breng je mee:

  • het attest dat je gekregen hebt bij aangifte van verlies, bijlage 12
  • een recente pasfoto met witte achtergrond

Bedrag

21 euro voor de aanmaak van de identiteitskaart.

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-bevolking

adres
OostCampus (loket 0), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

algemeen: BeleefOostkamp-cadeaubonnen, vuilniszakken, stickers 'geen reclamedrukwerk', verloren voorwerpen, opladen budgetmeter...

vrije tijd: tickets, reservaties zalen, inschrijvingen activiteiten, sport-je-fitkaarten, fiets- en wandelkaarten,...

burgerzaken-bevolking: identiteitskaarten, kids-ID's, rijbewijzen, reispassen, attesten, orgaandonatie, wettelijk samenwonen tussen 2 inwoners met Belgische nationaliteit...

LCP