Verlies van elektronische identiteitskaart

Bij verlies van je identiteitskaart meld je je zo snel mogelijk bij de dienst Burgerzaken van je gemeente waar je officieel staat ingeschreven. Indien je niet onmiddellijk aangifte kan doen, verwittig dan toch de Helpdesk van het Rijksregister/Doc Stop om jouw identiteitskaart te laten blokkeren. Zo kan je vermijden dat anderen je identiteitskaart op een frauduleuze manier gebruiken.

Procedure

Om aangifte te doen van verlies van je elektronische identiteitskaart meld je je persoonlijk aan het Onthaal van de gemeente waar je officieel staat ingeschreven. Er zal een attest (bijlage 12) opgemaakt worden dat je identiteitskaart tijdelijk vervangt. Dit attest is 1 maand geldig. Het attest kan in geen geval gebruikt worden bij reizen naar het buitenland. Indien je niet onmiddellijk aangifte kan doen, neem je telefonisch contact op met de Helpdesk van het Rijksregister (00800 2123 2123/ +32 2 518 2123) om je kaart te laten blokkeren.

Je brengt een recente pasfoto mee met een witte achtergrond zodat we onmiddellijk een nieuwe identiteitskaart voor je kunnen aanvragen.

Wat meebrengen

Indien mogelijk je rijbewijs of een document waarmee je je identiteit kan bewijzen.

Bij de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart breng je mee:

  • het attest dat je gekregen hebt bij aangifte van verlies, bijlage 12
  • een recente pasfoto met witte achtergrond

Bedrag

21,70 euro voor de aanmaak van de identiteitskaart.

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-bevolking

adres
OostCampus (loket 0), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 17 uur

Voor enkele producten moet je een afspraak maken:

  • Aanvragen van een (nieuwe) eID, Kids-ID, reispas of rijbewijs
  • Aangifte adreswijziging wanneer deze aangifte niet online kan gebeuren (vb. als een ouder voor het eerst verhuist met minderjarige kinderen)
  • Burgerlijke Stand
  • Vreemdelingen

Afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

algemeen: BeleefOostkamp-cadeaubonnen, vuilniszakken, stickers 'geen reclamedrukwerk', verloren voorwerpen, opladen budgetmeter...

vrije tijd: tickets, reservaties zalen, inschrijvingen activiteiten, sport-je-fitkaarten, fiets- en wandelkaarten,...

burgerzaken-bevolking: identiteitskaarten, kids-ID's, rijbewijzen, reispassen, attesten, orgaandonatie, wettelijk samenwonen tussen 2 inwoners met Belgische nationaliteit...

LCP