Deontologische code voor lokale mandatarissen

De deontologische code geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze hun mandaat moeten uitoefenen. De samenleving stelt, terecht, hoge eisen aan mandatarissen. Als lokaal geëngageerd politicus is men kwetsbaar. De deontologische code is in de eerste plaats dan ook niet gemaakt om te bestraffen, maar om een veilige omgeving te creëren waarbinnen de lokale mandatarissen werken. De code is een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. Dit handelen steunt op de volgende waarden: dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid.

Meer info

In uitwerking van het actieplan 11.1 (Gemeente, OCMW en AGB worden goed bestuurd en werken waar mogelijk geïntegreerd) in het meerjarenplan 2020-2020 wordt deze afsprakennota voorgelegd aan

  • de Gemeenteraad (beslissing van 19 november 2020, gepubliceerd op 20 november 2020 - zie downloads)
  • de OCMW-raad (beslissing van 19 november 2020, gepubliceerd op 20 november 2020 - zie downloads)
  • het de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp (beslissing 21 november 2020, gepubliceerd 27 november 2020 - zie downloads)
  • het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW (beslissing 15 december 2020)

Praktisch

Secretariaat

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 940
fax050 826 676
secretariaat@oostkamp.be visitekaartje
LCP