Ambulante handel: occasionele verkoop niet-commercieel karakter

Ambulante Handel Verenigingen (grote weergave)

Wat is dit?

Verkopen van producten of diensten met een niet-commercieel karakter zijn in hoofdzaak verkopen voor een goed doel of voor de kas van een vereniging. Bijvoorbeeld: voetbalvereniging verkoopt wafels voor de eigen werking, een vereniging organiseert een collecte voor het Rode Kruis, … 

Voorwaarden

 1. De verkoop heeft één van volgende doelen: liefdadig - sociaal - cultureel - educatief - sportief - ter bescherming van de natuur en de dierenwereld - ter bevordering van ambachten of streekproducten;

 2. De verkoop is occasioneel;

 3. Aanvraag digitaal loket nodig voor élke occasionele verkoop. De lokale corona-crisiscel (o.l.v. Burgemeester Jan de Keyser) evalueert of deze voldoet aan de geldende coronamaatregelen (zie verder). De aanvrager ontvangt een toelating of weigering per mail.

 4. Afhankelijk van het statuut van de verkoper, leidt de aanvraag in het digitaal loket tot het uitreiken van een vergunning, goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepen:

  - jeugdvereniging die erkend en gesubsidieerd wordt door de bevoegde overheid (Scouts, Chiro, …): geen vergunning nodig 
  - verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen (erkend door FOD Financiën): geen vergunning nodig 
  - overige verenigingen, bedrijven, particulieren: vergunning nodig

 5. De machtiging is uiterlijk één jaar geldig en jaarlijks hernieuwbaar (er mogen verschillende acties opgenomen worden tijdens de looptijd van de machtiging).

Procedure

Kijk na onder welke categorie uw niet-commerciële verkoop valt en volg die procedure:

 1. Verkoop binnen Oostkamp
  Voorbeeld: de volleybalvereniging wil huis aan huis pannenkoeken verkopen voor de eigen werking.
  Aanvraag via dit digitaal formulier. De lokale corona-crisiscel (o.l.v. Burgemeester Jan de Keyser) evalueert dan jullie aanvraag en koppelt terug. 
 2. Verkoop buiten de gemeentegrenzen
  Vraag een verklaring aan bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen, 0800 20 555, reglementen@vlaio.be, www.vlaio.be

Regelgeving

Coronamaatregelen West-Vlaanderen  – update 2/11/2020

Algemeen: deur-aan-deur verkoop is verboden.
Er zijn voor de verenigingen toch mogelijkheden, mits het in acht nemen van heel specifieke veiligheidsmaatregelen, samengevat hieronder.

Welke goederen kunnen door verenigingen verkocht worden?

 • Aangekochte goederen die doorverkocht worden (bvb. industriële koeken, pannenkoeken, chocolade reeds verpakt, postkaarten, balpennen, sleutelhangers…)
 • De vereniging mag zelf etenswaren bereiden op voorwaarde dat men dit op een manier doet die coronaproof is: voldoende afstand houden (1,5 meter), aantal personen die de pakketten samenstellen bepalen op basis van de grootte van de ruimte (1 persoon per 10 m²), de ruimte regelmatig verluchten, mondneusmasker dragen en handen wassen en/of handgels gebruiken.
 • Niet-etenswaren die zelf gemaakt worden (bvb. kaarsen, zelf gemaakte postkaarten…) 
 • De vereniging mag samengestelde pakketten verkopen en zelf samenstellen op voorwaarde dat men dit op een manier doet die coronaproof is: voldoende afstand houden (1,5 meter), aantal personen die de maaltijd bereiden bepalen op basis van de grootte van de ruimte (1 persoon per 10 m²), de ruimte regelmatig verluchten, mondneusmasker dragen en handen wassen of handgels gebruiken.

Mag de vereniging de goederen leveren?

 • Verenigingen die een steunactie organiseren, kunnen nu ook terug huis-aan-huis bedelingen doen, maar mogen geen contact maken met de bewoners.
 • De vereniging kan ook samenwerken met een professionele handelaar/horecazaak/leverancier om de levering te laten doen in de plaats van de vereniging.  

Kan de vereniging de goederen laten afhalen?

De vereniging kan de goederen laten afhalen via een bestaande winkel, een bestaand afhaalpunt, op een door de gemeente ingericht afhaalpunt, buiten aan het lokaal van de vereniging of op een afgesproken punt. In Oostkamp is een overdekte plaats hiervoor voorzien vlak voor de ingang van OostCampus (Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp). Georganiseerde afhaalpunten van verenigingen worden aanzien als officiële afhaalpunten zoals opgenomen in artikel 2, § 2, van het politiebesluit van de gouverneur van 16 maart 2021.

Coronamaatregelen bij officieel afhaalpunt:

 • Het afhaalpunt bevindt zich aan de buitenzijde van het gebouw;
 • Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 • Mondmaskers worden gedragen door de aanbieder en de afhaler;
 • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 • Noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van aanbieder en afhaler
 • bij voorkeur  afhalen op reservatie/via tijdslots
 • Geen cash geld, maar vooraf betaling of contactloos ter plaatse
 • De vereniging mag ondersteuning geven aan het afhaalpunt, maar dit moet onder toezicht gebeuren van de gemeente of de winkel/horecazaak/traiteur/cateraar/ restaurateur

Praktisch

Lokale economie

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 861
fax050 552 408
economie@oostkamp.be visitekaartje
LCP