Ambulante handel: occasionele verkoop niet-commercieel karakter

Ambulante Handel Verenigingen (grote weergave)

Wat is dit?

Verkopen van producten of diensten met een niet-commercieel karakter zijn in hoofdzaak verkopen voor een goed doel of voor de kas van een vereniging. Bijvoorbeeld: voetbalvereniging verkoopt wafels voor de eigen werking, een vereniging organiseert een collecte voor het Rode Kruis … 

Voorwaarden

 1. De verkoop heeft één van volgende doelen: liefdadig - sociaal - cultureel - educatief - sportief - ter bescherming van de natuur en de dierenwereld - ter bevordering van ambachten of streekproducten;

 2. De verkoop is occasioneel;

 3. Afhankelijk van het statuut van de verkoper, leidt de aanvraag in het digitaal loket tot het uitreiken van een vergunning, goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepen:

  - jeugdvereniging die erkend en gesubsidieerd wordt door de bevoegde overheid (Scouts, Chiro, …): geen vergunning nodig 
  - verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen (erkend door FOD Financiën): geen vergunning nodig 
  - overige verenigingen, bedrijven, particulieren: vergunning nodig

 4. De machtiging is uiterlijk één jaar geldig en jaarlijks hernieuwbaar (er mogen verschillende acties opgenomen worden tijdens de looptijd van de machtiging).

Procedure

Kijk na onder welke categorie uw niet-commerciële verkoop valt en volg die procedure:

 1. Verkoop binnen Oostkamp
  Voorbeeld: de volleybalvereniging wil huis aan huis pannenkoeken verkopen voor de eigen werking.
  Aanvraag via dit digitaal formulier. De lokale corona-crisiscel (o.l.v. Burgemeester Jan de Keyser) evalueert dan jullie aanvraag en koppelt terug. 
 2. Verkoop buiten de gemeentegrenzen
  Vraag een verklaring aan bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen, 0800 20 555, reglementen@vlaio.be, www.vlaio.be

Praktisch

Lokale economie

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 861
fax050 552 408
economie@oostkamp.be visitekaartje
LCP