Kwagatstraat | verkeersregeling

Op het traject Hogestraat – Kwagatstraat wordt een trajectcontrole ingevoerd. Dit kan maar als er over het traject één snelheidsregime van toepassing is. Daarom wordt voor de hele Kwagatstraat een snelheidsbeperking van 50 km/uur ingevoerd.

Momenteel is er langs de Kwagatstraat geen voorrangsregeling bepaald en is dus de voorrang van rechts van toepassing.

Omdat de Kwagatstraat als voorrangsweg ervaren wordt door de weggebruikers, wordt de Kwagatstraat voorrangsweg en is de voorrang van rechts niet langer van toepassing.

Beslissing: Gemeenteraad 17 september 2020
Gepubliceerd: 21 september 2020

Praktisch

Wonen & omgeving: dienst Publieke Ruimte (groen, water, verkeer, wegen)

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 880
fax050 552 408
openbarewerken@oostkamp.be groen@oostkamp.be mobiliteit@oostkamp.be visitekaartje
LCP