Subsidies duurzaam waterbeheer

Web product afbeelding (20) (grote weergave)

De gemeente voorziet volgende subsidies voor woningen en gebouwen

 • met een omgevingsvergunning
 • die eigendom zijn van een particulier of erkende vereniging
 • die nog niet eerder verplicht werden tot de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of de infiltratievoorziening via een omgevingsvergunning of door toepassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater

Procedure

Vul het e-formulier in om de subsidies voor duurzaam waterbeheer aan te vragen.

Het gaat om volgende aanvragen:

Bedrag

Subsidies:

 • 500 euro voor het plaatsen van een regenwaterput waarop minstens 1 kraan én wc of wasmachine zijn aangesloten en die niet eerder verplicht werd in de bouw- of omgevingsvergunning 
 • 250 euro voor het aanleggen van een bovengrondse infiltratie (zichtbaar, niet afgedekt en nog niet betoelaagd via een afkoppelingsproject) 
 • 200 euro voor het aanleggen van een ondergrondse infiltratie 
 • 25 euro/m² groendak(minimaal 6m² en tot een maximum van 1.000 euro) 
 • 5 euro/m² ontharding (minimaal 10 m² en tot een maximum van 200 euro) 

Regelgeving

Het 'toelagereglement bij verplichte afkoppeling van afval- en hemelwater bij rioleringswerken en voor maatregelen voor het opvangen, infiltreren en bufferen van hemelwater' vindt u bij de downloads.

Dit reglement werd vastgesteld in de Gemeenteraad op 17 september 2020
en gepubliceerd op 21 september 2020.

Wat kan je daarnaast thuis nog zelf doen om water te besparen? 

 • Geef je gazon geen water. Gras is sterk. Van zodra het weer wat regent schiet het terug.
 • Hou je niet van een dor gazon? Kies dan voor andere plantensoorten die beter droogte en hitte trotseren. 
 • Ga op zoek hoe je regenwater van je daken kan opvangen: een regenput, een regenton, een regenzak. 
 • Zoek uit of de aanleg van een ondiepe vijver of wadi, een waterrijke tuin iets voor jou kan zijn. Die kunnen regenwater tijdelijk bufferen en vertraagd in de bodem laten dringen.

Wil je meer info? Neem zeker een kijkje op: www.blauwgroenvlaanderen.be  

Digitaal loket

Praktisch

Wonen & omgeving: dienst Publieke Ruimte (groen, water, verkeer, wegen)

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 880
fax050 552 408
openbarewerken@oostkamp.be groen@oostkamp.be mobiliteit@oostkamp.be visitekaartje
LCP