Gemeentelijk belastingreglement op de verspreiding van reclamedrukwerk - gelidg t.e.m. aanslagjaar 2019

Belangrijke hoeveelheden papierafval afkomstig van de huis-aan-huis verspreiding van reclamebladen worden selectief ingezameld via papiercontainers in het containerpark of via speciale ophalingen. De kosten voor afhaling en verbranding lopen hoog op en overstijgen de ontvangsten via de gewone huisvuilbelastingen. Overeenkomstig het principe van 'de vervuiler betaalt' is het aangewezen een belasting te heffen op de huis-aan-huis verspreiding van reclamebladen.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2013.

Praktisch

dienst Financieel Beheer

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 840
fax050 552 408
financieelbeheer@oostkamp.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP