Verkavelingsvergunning

Om een perceel grond te verdelen in meerdere loten die voor bebouwing (met woon- of andere gebouwen) in aanmerking komen, moet een verkavelingsvergunning aangevraagd worden. Nieuwe verkavelingsplannen worden in het algemeen opgemaakt door een landmeter of architect.

Voor grote verkavelingsprojecten is een voorbespreking met de stedenbouwkundige ambtenaar noodzakelijk. Men moet immers rekening houden met de doelstellingen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (bvb woondichtheden, groennormen...).

Procedure

Uw verkavelingsdossier indienen

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Voor de volgende specifieke zaken is het aangeraden een afspraak te maken:

  • vragen m.b.t. masterplannen, nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijke visie, structuurplannen;
  • bespreking voorontwerpen van verkavelingen en/of groepswoningbouwprojecten, wijzigingen bestaande verkavelingen, splitsen van gronden;
  • vragen m.b.t. ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten, landbouw, milieu;
  • vragen m.b.t. grotere bouwprojecten, ver- her- of nieuwbouw van bedrijven of meergezinswoningen.

Afspraak maken: 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be - online

LCP