Vergunning verstrekken van gegiste en/of sterke dranken voor vaste of reizende drankgelegenheden

Vaste drankgelegenheden (café’s, restaurants …) en reizende drankgelegenheden (rondreizende marktkramen) die gegiste en/of sterke dranken verstrekken en schenken, moeten over een vergunning beschikken. Handelszaken die enkel drank verkopen zonder te schenken (zoals supermarkten ...) moeten geen vergunning tot het verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken aanvragen.

Voorwaarden

  • Vaste drankslijterijen moeten voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake hygiëne (hygiëneattest)
  • Reizende en vaste drankslijterijen: op basis van het moraliteitsattest (uittreksel uit het strafregister) wordt onderzocht in hoever één van volgende personen zich niet bevindt in een geval van wettelijke uitsluiting: de uitbater, de lasthebber, de personen die bij deze personen inwonen en die aan de opening van de drankslijterij deelnemen, de personen die inwonen in het gebouw waarin de drankslijterij is gevestigd en die aan de opening van de drankslijterij kunnen deelnemen, de natuurlijke personen die deel uit maken van de feitelijke vereniging of rechtspersoon.

Procedure

U vraagt deze vergunning aan bij het loket Wonen en omgeving, OostCampus, Siemenslaan 1 of via het formulier in het Digitaal loket.

Wat meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier en eventueel een moraliteitsattest.

Indien de aanvrager/verantwoordelijke geen inwoner is van Oostkamp moet u een uittreksel uit het strafregister dat maximum 1 maand oud is meebrengen.

Bedrag

Gratis

Openingsuren & contact

dienst Lokale Economie

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 861
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 861 of economie@oostkamp.be

LCP