Vergunning verstrekken van gegiste en/of sterke dranken voor vaste of reizende drankgelegenheden

Vaste drankgelegenheden (café’s, restaurants …) en reizende drankgelegenheden (rondreizende marktkramen) die gegiste en/of sterke dranken verstrekken en schenken, moeten over een vergunning beschikken. Handelszaken die enkel drank verkopen zonder te schenken (zoals supermarkten ...) moeten geen vergunning tot het verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken aanvragen.

Voorwaarden

  • Vaste drankslijterijen moeten voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake hygiëne (hygiëneattest)
  • Reizende en vaste drankslijterijen: op basis van het moraliteitsattest (uittreksel uit het strafregister) wordt onderzocht in hoever één van volgende personen zich niet bevindt in een geval van wettelijke uitsluiting: de uitbater, de lasthebber, de personen die bij deze personen inwonen en die aan de opening van de drankslijterij deelnemen, de personen die inwonen in het gebouw waarin de drankslijterij is gevestigd en die aan de opening van de drankslijterij kunnen deelnemen, de natuurlijke personen die deel uit maken van de feitelijke vereniging of rechtspersoon.

Procedure

U vraagt deze vergunning aan bij het loket Wonen en omgeving, OostCampus, Siemenslaan 1 of via het formulier in het Digitaal loket.

Wat meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier en eventueel een moraliteitsattest.

Indien de aanvrager/verantwoordelijke geen inwoner is van Oostkamp moet u een uittreksel uit het strafregister dat maximum 1 maand oud is meebrengen.

Bedrag

Gratis

Openingsuren & contact

dienst Lokale Economie

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 861
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP