Organiseer je een activiteit met elektronisch versterkte muziek? Dan heb je mogelijks een afwijking nodig van de geluidsnorm

  1. Organiseer je een fuif of een feest in open lucht of een tent op een publiek toegankelijke plaats (dus niet in je tuin), kan je een afwijking op de geluidsnorm aanvragen voor elektronisch versterkte muziek.

  2. Organiseer je een fuif of een feest in een (feest)zaal of een horecazaak, dan moet je bij de eigenaar vragen naar het maximum geluidsniveau dat voor de betrokken zaal toegestaan is (<85, tussen 85 en 95 of meer dan 95 dB(A)). Wil je muziek luider laten spelen dan de vergunde geluidsniveaus, dan kan je eveneens een afwijking op de geluidsnorm aanvragen.
    Het College van Burgemeester en Schepenen kan in de bovenvermelde gevallen een afwijking verlenen van de geluidsnorm. Hierbij zal het College ook een einduur bepalen en mogelijks ook bijkomende maatregelen opleggen zoals bijvoorbeeld normen voor geluid in de omgeving en/of uitbatings-, veiligheids- en mobiliteitsmaatregelen.

  3. Het College van Burgemeester en Schepenen kan echter geen afwijking verlenen voor activiteiten met elektronisch versterkte muziek in woningen en de daarbij horende tuinen. De bepalingen van Het Algemeen Politiereglement met betrekking tot geluidsoverlast zijn hier van toepassing. de rust van omwonenden mag niet in het gedrang worden gebracht. Na 22 uur mag muziek enkel nog op gedempte wijze afgespeeld worden.

Procedure

Je dient de aanvraag minstens 21 dagen vóór de activiteit in bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Let wel: wil je iets bijkomends aanvragen (bijv. materiaal, parkeerverbod, ...) gebruik dan het evenementenformulier

Hoe aanvragen?

- ofwel via het e-formulier (zie digitaal loket)
- ofwel druk je het aanvraagformulier af (zie downloads) en bezorg je het ingevuld terug aan de gemeente

Het College van Burgemeester en Schepenen kan bijkomende maatregelen opleggen, bijv. een einduur, normen voor geluid in de omgeving en uitbatings-, veiligheids- en mobiliteitsmaatregelen.

In elk geval blijven minstens de voorwaarden uit de VLAREM-wetgeving van kracht: visuele geluidsniveau, aanduiding gekoppeld aan geluidsmeter, eventueel gratis oordopjes.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 860 of milieu@oostkamp.be - online

LCP