Afwijking aanvragen op de geluidsnorm

Organiseer je een fuif of een feest in open lucht, tent of op een publiek toegankelijke plaats, kan je een afwijking op de geluidsnorm aanvragen.

Organiseer je een fuif of een feest in een (feest)zaal dan moet je bij de (feest)zaaleigenaar naar het maximum geluidsniveau dat voor de betrokken zaal toegestaan is (< 85, tussen 85 en 95 of meer dan 95 dB(A) ). Wil je muziek luider laten spelen dan de vergunde geluidsniveaus dan kan je eveneens een afwijking op de geluidsnorm aanvragen.

Procedure

Je dient de aanvraag minstens 21 dagen vóór de activiteit in bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Let wel: wil je iets bijkomends aanvragen (bijv. materiaal, parkeerverbod, ...) gebruik dan het evenementenformulier

Hoe aanvragen?

- ofwel via het e-formulier (zie digitaal loket)
- ofwel druk je het aanvraagformulier af (zie downloads) en bezorg je het ingevuld terug aan de gemeente

Het College van Burgemeester en Schepenen kan bijkomende maatregelen opleggen, bijv. een einduur, normen voor geluid in de omgeving en uitbatings-, veiligheids- en mobiliteitsmaatregelen.

In elk geval blijven minstens de voorwaarden uit de VLAREM-wetgeving van kracht: visuele geluidsniveau, aanduiding gekoppeld aan geluidsmeter, eventueel gratis oordopjes.

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP