Vergunning exploitatie verhuur voertuigen met bestuurder

Een vergunning voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder moet aangevraagd worden in de gemeente waar de exploitatiezetel van de dienst gelegen is. De kandidaat-exploitant voegt bij zijn aanvraag de gewenste tarieven. Ingeval van stopzetting van de dienst brengt de exploitant onmiddellijk het gemeentebestuur op de hoogte en levert hij de eerstvolgende werkdag de vergunning en de bijhorende herkenningstekens en kaarten in bij de gemeente.

Wat meebrengen

De vergunning voor exploitatie dienst voor verhuur van voertuigen met bestuurder

Bedrag

Voor deze vergunning betaalt u gemeentebelastingen:

  • 250 euro per jaar per voertuig.

Het bedrag van de gemeentebelasting wordt aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die bekomen wordt door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000.

Openingsuren & contact

dienst Financieel Beheer

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 840
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP