Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Wie een onderneming wil opzetten voor het uitbaten van een taxidienst en voor de verhuur van voertuigen met bestuurder heeft hiervoor onder meer een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de gemeente.

Een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer is voor:

Straattaxi

 • Met een vergunning voor straattaxi mag je in heel Vlaanderen jouw taxidienst uitbaten. 
 • Je vraagt de vergunning aan in de Vlaamse gemeente waar jouw exploitatiezetel gevestigd is.
 • De tarieven voor straattaxi’s zijn vrij. Je moet zelf jouw tarieven bepalen en duidelijk afficheren aan de klant.
 • Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele taxi-app.
 • Met een straattaxi mag je niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s komen.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi’s.

Standplaatstaxi

 • Als je een standplaatstaxi wil uitbaten, vraagt je, naast jouw vergunning, een aparte machtiging aan.
 • De tarieven voor standplaatstaxi’s werden vastgelegd (zie reglement).
 • Standplaatstaxi’s maken verplicht gebruik van een taxilicht en een taximeter.
 • Standplaatstaxi’s mogen op hun terugrit ook mensen meenemen als straattaxi, met handopsteken.

Ceremonieel vervoer

 • Voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis …) stel je bijkomend bij de vergunning een schriftelijke overeenkomst met de klant op.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 uur aaneensluitend.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.

Openbaar-vervoertaxi

 • Openbaar-vervoertaxi’s kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale (nog niet operationeel). De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi’s zullen binnen de vervoerregio bepaald worden.

Meer info

Verplichte bestuurderspas

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt of uitvoert op grondgebied van het Vlaamse Gewest, moet vanaf 1 juli 2020 in het bezit zijn van een bestuurderspas.

Meer info over de bestuurderspas

Procedure

Vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer

 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten vragen hun vergunning of wijzigingen van die vergunning aan via de databank Centaurus 2020
 • Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit en het bewijs van Nederlandse taalkennis van de aanvrager.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.
 • Een machtiging voor een standplaatstaxi vraag jeaan in de gemeente waar de standplaats gelegen is.
 • De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar, en is hernieuwbaar.

Bedrag

Vergunning:

 • 350 euro
 • 250 euro voor milieuvriendelijke voertuigen
 • retributie per voertuig, jaarlijks geïndexeerd

Regelgeving

 • Besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer.

Praktisch

Lokale economie

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 861
fax050 552 408
economie@oostkamp.be visitekaartje
LCP