Vergunning exploitatie taxidienst

Een vergunning voor de exploitatie van taxidiensten moet aangevraagd worden bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de kandidaat-exploitant zijn taxidienst wil exploiteren.

Ingeval van stopzetting van de dienst brengt de exploitant onmiddellijk het gemeentebestuur op de hoogte en levert hij de eerstvolgende werkdag de vergunning en de bijhorende kaarten in bij de gemeente.

Voorwaarden

De kandidaat-exploitant voegt bij zijn aanvraag de gewenste tarieven. De wagens waarmee de taxidienst wordt uitgevoerd, moeten over een erkende taxameter beschikken.

Procedure

U moet een aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Wat meebrengen

Aanvraag voor een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst.

Bedrag

Voor deze vergunning betaalt u gemeentebelastingen: 250 euro per jaar per voertuig. Het bedrag van de gemeentebelasting wordt aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die bekomen wordt door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000.

Openingsuren & contact

dienst Financieel Beheer

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 840
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP