Toelagereglement aan Oostkampse lagere scholen voor de organisatie van het toezicht in de schoolomgeving

Tot op heden werd de organisatie van het toezicht in de schoolomgeving van de Oostkampse lagere scholen verzorgd via gemachtigd opzichters of vrijwilligers die door tussenkomst van de gemeente werden aangesteld en vergoed.

De gewijzigde regelgeving inzake het inzetten van wijkwerkers maakt het voor de gemeente steeds moeilijker om het toezicht in de schoolomgevingen van de Oostkampse lagere scholen georganiseerd te krijgen.

Daarom is het aangewezen om met ingang van het schooljaar 2020-2021 het toezicht onder bepaalde voorwaarden door de betrokken scholen te laten organiseren. Zo neemt de gemeente een regierol op en nemen de scholen rechtstreeks eigenaarschap op voor de organisatie van het gemachtigd toezicht.

Om dit voor alle scholen mogelijk te maken stelt de gemeente verder het nodige materiaal en een jaarlijkse toelage ter beschikking. Het toelagereglement wordt vastgesteld met het in overweging nemen van de financiële toestand van de gemeente.

Het toelagereglement zal van toepassing zijn op alle Oostkampse lagere scholen, met uitzondering van de Sint-Pietersschool. De politie blijft hier immers instaan voor de verkeersregeling aan het kruispunt Kortrijksestraat – Marechalstraat – Walstraat.

De gemeente blijft zelf instaan voor de gemachtigd opzichter aan de rotonde Kortrijksestraat – Siemenslaan, aangezien het toezicht op deze locatie niet in één specifieke schoolomgeving kadert maar wel noodzakelijk is voor een veilige schoolroute van en naar Oostkamp-centrum.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 23 april 2020

Gepubliceerd op 1 mei 2020.

Praktisch

Wonen & omgeving: dienst Publieke Ruimte (groen, water, verkeer, wegen)

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 880
fax050 552 408
openbarewerken@oostkamp.be groen@oostkamp.be mobiliteit@oostkamp.be visitekaartje
LCP