Toelagereglement aan Oostkampse lagere scholen voor de organisatie van het toezicht in de schoolomgeving

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 wordt het toezicht onder bepaalde voorwaarden door de betrokken scholen georganiseerd. Zo neemt de gemeente een regierol op en nemen de scholen rechtstreeks eigenaarschap op voor de organisatie van het gemachtigd toezicht.

De gemeente heeft de scholen daartoe het nodige materiaal en een jaarlijkse toelage ter beschikking gesteld. Het toelagereglement is van toepassing op alle Oostkampse lagere scholen, met uitzondering van de Sint-Pietersschool. De politie blijft hier instaan voor de verkeersregeling aan het kruispunt Kortrijksestraat – Marechalstraat – Walstraat en met een gemachtigd opzichter aan de rotonde Kortrijksestraat-Siemenslaan.

De gemeente heeft in de loop van de huidige legislatuur extra middelen ingezet om nog meer veilige schoolomgevingen te kunnen realiseren en wil deze lijn doortrekken door extra financiële middelen ter beschikking van de scholen te stellen als wegeniswerken in de schoolomgeving of op de schoolroutes worden uitgevoerd.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 21 april 2022

Gepubliceerd op 22 april 2022.

Praktisch

Wonen & omgeving: dienst Publieke Ruimte (groen, water, verkeer, wegen)

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 880
fax050 552 408
openbarewerken@oostkamp.be groen@oostkamp.be mobiliteit@oostkamp.be visitekaartje
LCP