Verbintenis tot tenlasteneming voor een kort verblijf in België

Verbintenis tot tenlasteneming
Wil je een vriend of een familielid die in het buitenland woont voor een periode van maximum 3 maanden naar België laten komen en die persoon
- heeft niet de Belgische nationaliteit
- en beschikt niet over voldoende financiële middelen om zelf de kosten van verblijf in België te dragen,
dan kan je een verbintenis tot tenlasteneming ondertekenen.

Gedurende een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de dag waarop jouw vriend of familielid het grondgebied van een van de Schengenstaten betreedt, ben je dan verantwoordelijk voor het betalen van de kosten van verblijf, de kosten verbonden aan gezondheidszorgen en repatriëring.

Aankomstverklaring
Alle niet-EU-onderdanen die naar België komen en bij een particulier thuis verblijven, moeten zich binnen de 3 dagen aanmelden bij het gemeentebestuur voor de opmaak van een aankomstverklaring.

Melding van aanwezigheid

Voor de EU-onderdanen bestaat een soortgelijk document: de melding van aanwezigheid.

Procedure

Aanmelden bij de afdeling vreemdelingen op de dienst Burgerzaken.

Je ondertekent ter plaatse de verbintenis tot tenlasteneming die als bijlage 3bis bij het KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is opgenomen.

  • Je handtekening wordt gelegaliseerd.
  • Je krijgt onmiddellijk de nodige attesten van nationaliteit en gezinssamenstelling mee.
  • Jij, als garant, moet de tenlasteneming samen met alle eventuele vereiste documenten doorsturen naar de persoon die jij uitnodigt.
  • De persoon die uitgenodigd wordt, moet zich daarna bij de Belgische ambassade van het thuisland aanmelden voor de aanvraag van een visum.

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart
en de gegevens over de persoon die jij uitnodigt:
- naam en voornaam
- geboorteplaats en geboortedatum
- nationaliteit
- volledig adres 
- paspoortnummer

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

  • aangifte huwelijk,
  • aangifte geboorte,
  • erkenning voor de geboorte,
  • aangifte overlijden,
  • vragen over begraafplaatsen,
  • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP