Verbintenis tot tenlasteneming voor studenten

Wil je financieel garant staan voor iemand uit het buitenland die in België wil studeren, dan kan je een verbintenis tot tenlasteneming ondertekenen.
Je kan de keuze maken: ofwel sta je in voor één school-/academiejaar, of voor de duur van de volledige studies in België. Door het ondertekenen van de tenlasteneming stel je je garant voor de gezondheidszorgen, de kosten van verblijf, studie en repatriëring van de student.

Procedure

Aanmelden bij de afdeling vreemdelingen op de dienst Burgerzaken:

 • Je tekent ter plaatse de verbintenis tot tenlasteneming die als bijlage 32 bij het KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is opgenomen.
 • Je handtekening wordt gelegaliseerd.
 • Jij, als garant, moet de tenlasteneming samen met alle eventuele vereiste documenten doorsturen naar de persoon wiens studies je wil ten laste nemen.
 • Daarna moet de persoon die in België wil komen studeren, zich aanmelden bij de Belgische ambassade van het thuisland voor de aanvraag van een D-visum.
 • De persoon die al een beperkt verblijf in België heeft om te studeren kan op basis van onder meer een nieuwe tenlasteneming een verlenging van verblijf aanvragen via het gemeentebestuur.

Wat meebrengen

Jouw Identiteitskaart
en de gegevens over de persoon die in België wil studeren:
- naam en voornaam
- geboorteplaats en geboortedatum
- nationaliteit
- volledig adres
- de gegevens van de Belgische school waaraan de student zal studeren.

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

 • aangifte huwelijk,
 • aangifte geboorte,
 • erkenning voor de geboorte,
 • aangifte overlijden,
 • vragen over begraafplaatsen,
 • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP