Verbeteren van akten

Het kan gebeuren dat in een akte (geboorteakte, huwelijksakte, ...) een typfout staat. Deze fout kan niet verbeterd worden door een eenvoudige doorhaling. Dit kan enkel na gunstig advies van de Procureur des Konings, op aanvraag van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Na gunstig advies van de Procureur des Konings wordt er een vermelding in rode inkt aangebracht in de rand van de akte.

Procedure

Je laat weten aan de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgesteld, dat in een akte die je betreft, een fout voorkomt. Zo nodig moet de identiteitskaart, het rijbewijs, enz. aangepast te worden.

Bedrag

gratis

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

  • aangifte huwelijk,
  • aangifte geboorte,
  • erkenning voor de geboorte,
  • aangifte overlijden,
  • vragen over begraafplaatsen,
  • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP