Uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed zedelijk gedrag)

Er bestaan 3 soorten uittreksels uit het strafregister :

  1. Model 1 – 595 (basismodel)
    Dit uittreksel dient voor het uitoefenen van een activiteit die niet onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.
  2. Model 1 –  596-1 (gereglementeerde activiteiten)
    Dit uittreksel dient voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden (vastgesteld bij wets- of verordeningsbepalingen) zijn gereglementeerd. (o.a. wapenvergunning, ..)
  3. Model 2 –  596-2
    Dit uittreksel dient voor het uitoefenen van een activiteit die wel onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Procedure

Hoe aanvragen?

- digitaal: via het elektronisch loket (zie onderaan) 
of
- je komt naar het loket Burgerzaken.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart.

Indien je het uittreksel niet persoonlijk komt aanvragen aan het loket, geef je een volmacht (je kan dit hieronder downloaden) en een kopie van uw identiteitskaart mee met de persoon die uw uittreksel komt aanvragen.

Bedrag

Gratis

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-bevolking

adres
OostCampus (loket 0), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 819
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 17 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 17 uur

algemeen: BeleefOostkamp-cadeaubonnen, vuilniszakken, stickers 'geen reclamedrukwerk', verloren voorwerpen, opladen budgetmeter...

vrije tijd: tickets, reservaties zalen, inschrijvingen activiteiten, sport-je-fitkaarten, fiets- en wandelkaarten,...

burgerzaken-bevolking: identiteitskaarten, kids-ID's, rijbewijzen, reispassen, attesten, orgaandonatie, wettelijk samenwonen tussen 2 inwoners met Belgische nationaliteit...

LCP