Uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed zedelijk gedrag)

Er bestaan 3 soorten uittreksels uit het strafregister :

 1. Model 1 – 595 (basismodel)
  Dit uittreksel dient voor het uitoefenen van een activiteit die niet onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.
 2. Model 1 –  596-1 (gereglementeerde activiteiten)
  Dit uittreksel dient voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden (vastgesteld bij wets- of verordeningsbepalingen) zijn gereglementeerd. (o.a. wapenvergunning, ..)
 3. Model 2 –  596-2
  Dit uittreksel dient voor het uitoefenen van een activiteit die wel onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Procedure

Hoe aanvragen?

- digitaal: via het elektronisch loket (zie onderaan) 
of
- je komt naar het loket Burgerzaken.

Digitaal aanvragen:
De types 593, 595 en 596.1 worden na beveiligd aanmelden (met eID, Itsme of een token) meteen afgeleverd; voor het type 596.2 is eerst een controle door de politie nodig. Van zodra deze controle afgerond is, wordt het uittreksel digitaal afgeleverd, op voorwaarde dat je je bij het indienen van de aanvraag ook beveiligd heeft aangemeld.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart.

Indien je het uittreksel niet persoonlijk komt aanvragen aan het loket, geef je een volmacht (je kan dit hieronder downloaden) en een kopie van uw identiteitskaart mee met de persoon die uw uittreksel komt aanvragen.

Bedrag

Gratis

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-bevolking

adres
OostCampus (loket 0), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 17 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur

Voor enkele producten moet je een afspraak maken:

 • Aanvragen van een (nieuwe) eID, Kids-ID, reispas of rijbewijs
 • Aangifte adreswijziging wanneer deze aangifte niet online kan gebeuren (vb. als een ouder voor het eerst verhuist met minderjarige kinderen)
 • Burgerlijke Stand
 • Vreemdelingen

Afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

algemeen: BeleefOostkamp-cadeaubonnen, vuilniszakken, stickers 'geen reclamedrukwerk', verloren voorwerpen, opladen budgetmeter...

vrije tijd: tickets, reservaties zalen, inschrijvingen activiteiten, sport-je-fitkaarten, fiets- en wandelkaarten,...

burgerzaken-bevolking: identiteitskaarten, kids-ID's, rijbewijzen, reispassen, attesten, orgaandonatie, wettelijk samenwonen tussen 2 inwoners met Belgische nationaliteit...

LCP