Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (grote weergave)

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn de opvolger van de millenniumdoelstellingen. Ze werden in 2015 door de Verenigde Naties goedgekeurd en vinden nu hun weg doorheen alle bestuursniveaus over de hele wereld. De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten zocht 20 pilootgemeenten die hun schouders willen zetten onder deze doelstellingen. Oostkamp engageerde zich mee om hier werk van te maken. Het gemeentebestuur neemt stappen voor een duurzame toekomst en zet zich in voor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Ook in het beleidsplan 2020-2025 wordt telkens een link naar de SDG's gelegd.

De gemeente Oostkamp draagt duurzaamheid al langer hoog in het vaandel. Ook in de toekomstvisie Oostkamp 2030 krijgt duurzaamheid een prominente plaats. Het was dan ook een logische stap voor de gemeente om de engagementsverklaring voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te ondertekenen en zich kandidaat te stellen als pilootproject. Waarom? Als piloot krijgt de gemeente verdere begeleiding en ondersteuning bij projecten en wordt kennis en ervaring met andere steden en gemeenten uitgewisseld. Zo kunnen we veel bijleren en sneller evolueren. De gemeente wordt ook uitgedaagd over de eigen gemeentegrenzen te kijken en samen te werken op ruimere schaal.

Bij de opmaak van het beleidsplan 2020-2025 werden alle actiepunten ook gekoppeld aan één of meerdere SDG's. Zo worden deze doelstellingen actief opgenomen in de plannen die de komende jaren uitgevoerd worden op lokaal niveau.

17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:

Duurzame onwikkelingsdoelstellingen heten in het Engels Sustainable Development Goals en zijn ook bekend onder de afkorting SDG’s.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn geen opdracht voor de gemeente alleen. Elk bestuursniveau over de hele wereld, alle bedrijven, verenigingen, organisaties, scholen en alle inwoners kunnen bijdragen tot het realiseren van deze doelstellingen. Zo willen we samen komen tot een duurzamere wereld. De 17 doelstellingen worden voorgesteld op de foto.

Samen toekomst maken

In Oostkamp starten we niet van een leeg blad. Er gebeurde de afgelopen jaren al heel wat. Niet alleen vanuit het gemeentebestuur, maar ook via initiatieven doorheen de hele gemeente. Denken we maar aan de vele  duurzame acties opgestart door scholen, verenigingen, organisaties, bedrijven en inwoners die gelinkt kunnen worden aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: dit gaat van thuis composteren, fair-trade producten kopen, kiezen voor duurzaam vervoer, water besparen, MOS-scholen, bedrijven die het MVO-charter (milieuverantwoord ondernemen) ondertekenen, tot winkels die een energiescan lieten uitvoeren, …

Oostkamp is ook al meer dan 10 jaar FairTrade gemeente. De gemeente heeft een sterke noord-zuidraad en steunt mooie projecten in het Zuiden. Sinds 2015 neemt Oostkamp deel aan het Burgemeestersconvenant om de CO2-uitstoot op Oostkamps grondgebied verder te beperken tegen 2020. De gemeente neemt duurzame criteria op in de beoordeling van verkavelingsvoorstellen en ijvert hierbij naar meer en kwalitatief groen, ruimte voor ontmoeting, water als verkoeling en duurzame bouwmaterialen.

De gemeente vindt participatie belangrijk. Er wordt een participatiecharter uitgewerkt als kader voor alle mogelijke vormen van participatie binnen de gemeente.

Oostkamp zou Oostkamp niet zijn zonder de talrijke enthousiaste en geëngageerde inwoners, verenigingen, handelaars en bedrijven. Want een  gemeenschap, dat maken de inwoners. Als gemeentebestuur willen we dit initiatief ondersteunen en stimuleren. Daarnaast willen we uitdagen en uitnodigen om verder actief te blijven meewerken aan een aangename leefomgeving. Want samen kunnen we heel wat betekenen voor elkaar. Een eerste actie om al het positieve dat leeft onder de bevolking samen te brengen, was de lancering van #8020, een logo van en voor de Oostkampse bevolking. We willen die lijn doortrekken en geven jullie onder de noemer van #8020 – van iedereen, voor iedereen – tips over hoe ook jij met kleine zaken mee het verschil kunt maken.

Praktisch

dienst Financieel Beheer

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 840
fax050 552 408
financieelbeheer@oostkamp.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP