Uittreksel plannen- en vergunningenregister

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet iedere gemeente beschikken over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Het plannenregister omvat een samenvatting van alle geldende plannen voor een bepaald kadastraal perceel. Het vergunningenregister omvat een samenvatting van alle vergunningen (bouw en/of verkaveling), weigeringen (bouw en/of verkaveling), bouwmisdrijven, stedenbouwkundige attesten,… voor een bepaald kadastraal perceel. 

Voorwaarden

Iedereen kan een uittreksel aanvragen.

Procedure

Schriftelijk aanvragen bij de dienst Ruimtelijke Ordening met duidelijke aanduiding van het kadastraal perceel. De aanvraag kan gebeuren per e-mail of via de digitale toepassing 'aanvragen voor notarisattesten'.

Wat meebrengen

De aanvraag.

Bedrag

50 euro per kadastraal perceel

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Voor de volgende specifieke zaken is het aangeraden een afspraak te maken:

  • vragen m.b.t. masterplannen, nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijke visie, structuurplannen;
  • bespreking voorontwerpen van verkavelingen en/of groepswoningbouwprojecten, wijzigingen bestaande verkavelingen, splitsen van gronden;
  • vragen m.b.t. ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten, landbouw, milieu;
  • vragen m.b.t. grotere bouwprojecten, ver- her- of nieuwbouw van bedrijven of meergezinswoningen.

Afspraak maken: 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be - online

LCP