Uittreksel plannen- en vergunningenregister

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet iedere gemeente beschikken over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Het plannenregister omvat een samenvatting van alle geldende plannen voor een bepaald kadastraal perceel. Het vergunningenregister omvat een samenvatting van alle vergunningen (bouw en/of verkaveling), weigeringen (bouw en/of verkaveling), bouwmisdrijven, stedenbouwkundige attesten,… voor een bepaald kadastraal perceel. 

Voorwaarden

Iedereen kan een uittreksel aanvragen.

Procedure

Schriftelijk aanvragen bij de dienst Ruimtelijke Ordening met duidelijke aanduiding van het kadastraal perceel. De aanvraag kan gebeuren per e-mail of via de digitale toepassing 'aanvragen voor notarisattesten'.

Wat meebrengen

De aanvraag.

Bedrag

50 euro per kadastraal perceel

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur

Voor enkele producten kan je een afspraak maken:

  • Stedenbouwkundig advies bouwprojecten (woning, bedrijf)
  • Stedenbouwkundig advies verkavelingen / groepswoningbouw
  • Vragen i.v.m. milieu (ingedeelde inrichtingen en activiteiten), landbouw, natuur
  • Digitaliseren omgevingsvergunning

Afspraak maken: tel 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be – online

LCP