Bestuurderspas voor bestuurders die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbieden of uitvoeren

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt of uitvoert op grondgebied van het Vlaamse Gewest, moet vanaf 1 juli 2020 in het bezit zijn van een bestuurderspas.

Hoe aanvragen?

 • Bestuurders of kandidaat-bestuurders moeten hun bestuurderspas aanvragen bij de gemeente waarin zij gedomicilieerd zijn. Aanvragers die niet gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest kunnen langsgaan bij een Vlaamse gemeente naar keuze.
 • De bestuurderspas kan aangevraagd worden via de Centaurus2020databank of via het aanvraagformulier hieronder (zie downloads).
 • De bestuurderspas wordt afgeleverd binnen een termijn van 20 dagen na de volledig verklaring van het aanvraagdossier.
 • Bestuurderspassen worden verleend voor een periode van 5 jaar en zijn hernieuwbaar.
 • De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Voorwaarden

Een bestuurder die een bestuurderspas wil aanvragen, moet minstens 2 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs. Als bestuurder vul je het aanvraagformulier volledig in en bezorg je dit ondertekend terug aan de gemeente samen met de onderstaande bewijsstukken:

 • Een kopie van jouw identiteitskaart,
 • Een uittreksel uit het strafregister model 596.1 – 28 dat minder dan 3 maanden oud is,
 • Een bewijs dat je beschikt over een minimale kennis van het Nederlands (niveau B1 of niveau A2 indien B1 nog niet werd behaald). Het resultaat van een taaltest of een diploma of getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs volstaat hiervoor,
 • Als je een buitenlands (niet-Europees) staatsburger bent: een bewijs dat je toelating hebt om arbeidsprestaties te verrichten in België,
 • Als je ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat je beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren,
 • Een rijbewijs met geldige medische keuring.

De bestuurderspas moet opgehaald worden ten laatste 3 maanden na de toekenning ervan, op straffe van verval.

Opgelet

De bestuurder die in het bezit is van een bestuurderspas is verplicht om volgende zaken aan de gemeente te melden via aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging:

 • Elke wijziging in domicilie, binnen de 10 dagen nadat de situatie zich voordoet
 • Elke veroordeling, binnen de 10 dagen na het voorval
 • Elk verlies van rijbewijs met medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten, binnen de 24 uur na het voorval

Jaarlijks, binnen de 3 maanden na de verjaring van de uitreiking van de bestuurderspas, bezorgt de bestuurder spontaan een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 dat minder dan 3 maanden oud is aan de bevoegde gemeentediensten.

Bedrag

De bestuurderspas wordt afgeleverd tegen de betaling van een retributie van 20 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Praktisch

Onthaal OostCampus

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 819
fax050 552 408
info@oostkamp.be visitekaartje
LCP