Gemeentelijk retributiereglement op het opruimen en verwerken van sluikstorten

De gemeente en de inwoners worden regelmatig geconfronteerd met afvalstoffen die worden achtergelaten op niet-reglementaire wijze. De gemeente kan de opruimingskosten van een sluikstort verhalen op de sluikstorter. Deze retributie kan eventueel gecombineerd worden met een bestuurlijke of strafrechtelijke maatregel of met een gasboete voor de sluikstorter. De retributie voor het opruimen van sluikstorten mag enkel kostendekkend zijn en omvat de kost voor het ruimen en verwerken van het afval, inclusief de kosten voor het ingezette materiaal en personeel.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 23 december 2019.

Praktisch

dienst Milieu

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4
Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

Recyclagepark Oostkamp, Siemenslaan, tel 050 819 857

Recyclagepark Ruddervoorde, De Leiteweg, tel 050 281 679 (enkel gratis afvalsoorten)

tel.050 819 860
fax050 552 408
milieu@oostkamp.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP