Van Cailliedreef | verkeersregeling

De Van Cailliedreef is heraangelegd met op bepaalde plaatsen uitwijkstroken zodat het verkeer gemakkelijk kan kruisen. We stellen nu vast dat op de eerste en de laatste uitwijkstrook, dus dicht tegen het kruispunt, regelmatig wagens geparkeerd staan. Dit geeft problemen voor het kruisend verkeer.

Daarom wordt op de eerste uitwijkstrook en op de laatste helft van de laatste uitwijkstrook een parkeerverbod ingevoerd.

Gemeenteraad 24 oktober 2019

Praktisch

Wonen & omgeving: dienst Publieke Ruimte (groen, water, verkeer, wegen)

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 880
fax050 552 408
openbarewerken@oostkamp.be groen@oostkamp.be mobiliteit@oostkamp.be visitekaartje
LCP