Maak kennis met Volleybalclub Venus

Volleybalclub Venus Oostkamp (grote weergave)

Het voorbije volleybalseizoen was voor Volley Venus Oostkamp (VVO) een groot succes: van hun 6 jeugdploegen werden er 4 kampioen. Proficiat! VVO is een kleine club die enkel werkt met jeugd uit onze gemeente. Dankzij de inzet van trainers, ouders en vrijwilligers genieten de jeugdspelers elke week opnieuw van hun hobby.

In dit interview leer je de volleybalclub alvast wat beter kennen. Wil je ontdekken of volleybal iets voor je kind is? Kom het proberen! Je bent tijdens het seizoen welkom voor een proefles.

 

Meer info

Hoeveel leden telt jullie vereniging?

Onze vereniging is een kleine, familiale vereniging. Dit weerspiegelt zich in het aantal leden. Het aantal leden schommelt licht van seizoen tot seizoen maar algemeen gezien zijn er een 60 - tal spelers en speelsters bij Volley Venus Oostkamp aangesloten. Het voordeel van dit kleine aantal is dat elk lid voldoende aandacht krijgt van onze trainers en dat ook iedereen gelijke speelkansen krijgt. Door het familiale karakter van onze vereniging,
staan resultaten niet altijd voorop. Het is voor de vereniging belangrijker dat iedereen zich goed voelt en iedereen voldoende kan spelen. Ondanks deze visie, is Volley Venus Oostkamp er in het voorbije seizoen toch in geslaagd om 4 kampioenenploegen te mogen vieren. Spelen bij Volley Venus Oostkamp kan dus op een leuke manier, met mooie resultaten als gevolg.

Waar gaan de trainingen door?

De trainingen van onze verschillende ploegen worden verdeeld over drie zalen. Er wordt zowel getraind in de Valkaart, in de sporthal van de Boudewijnschool, als in Ridefort in Ruddervoorde. Het aantal trainingen hangt af
van de leeftijdscategorie waarin elke speler ingedeeld wordt. De allerkleinsten (de U7 of de 'bewegingsschool') trainen slechts eenmaal 1 u in de week. Bij deze groep kinderen staat het 'leren spelen met de bal'
centraal. De U9 traint 2 keer per week, telkens anderhalf uur. Hier worden de basisbeginselen van het volleybal aangeleerd. De U11 traint eveneens 2 keer per week, telkens anderhalf uur. Indien nodig kan er voor deze groep tweewekelijks een derde 'technische' training bijgegeven worden. Op deze leeftijd leren de kinderen echt de technische aspecten van het volleybal aan. De U13 traint ook 2 keer per week, telkens anderhalf uur. Hier worden spelvormen en tactieken verder aangeleerd en wordt er verder aan het technische aspect gewerkt.
Ook de U15 traint 2 keer per week, telkens anderhalf uur. De vereniging hoopt om vanaf volgend jaar opnieuw een U17 - ploeg in te kunnen schrijven om op termijn terug naar een eerste ploeg te evolueren.

Welke leeftijdscategorieën zijn er in jullie vereniging actief?

Zoals hierboven al vermeld, kan er al zeer jong gestart worden met volleyballen, weliswaar stap per stap. Kinderen zijn reeds welkom vanaf 6 jaar.


Waarom kiezen voor volleybal?

Wat is het leuke aan de sport? Volleybal is nog steeds een minder bekende sport voor het grote publiek,
dit ondanks de vele successen van de nationale teams (zowel heren als dames) als de clubs (Maaseik, Roeselare, ...). Toch worden deze resultaten wat onderbelicht door meer populaire ploegsporten zoals voetbal en basketbal. Echter is volleybal een hele leuke sport. Het is een zeer technische sport waardoor het voor zowel de spelers als de ouders een plezier is om de vooruitgang te zien die er jaarlijks geboekt wordt. In het begin ziet alles er misschien nog wat 'stuntelig' uit, maar naargelang de tijd vordert evolueert dit naar mooi samenspel. Daarnaast is volleybal ook een zeer faire sport. Doordat het geen contactsport is, zijn er heel wat minder verhitte discussies met de tegenstander en/of de scheidsrechter. Daarnaast leert iedereen te functioneren in een team, wat een groot verschil is ten opzichte van een individuele sport. Echter kan dit als een verrijking beschouwd worden
voor jonge kinderen.


Waarin verschilt jullie club van andere clubs?

Volley Venus Oostkamp is een kleine club. Dat betekent dat iedereen er iedereen kent. Dit zorgt dan weer voor een leuk, familiaal karakter binnen de club. Elke speler of speelster krijgt evenveel aandacht en  speelmogelijkheden. Deze visie past ook in het kader dat onze spelers en speelsters elkaars goede en slechte kwaliteiten moeten respecteren. Het beperkt aantal leden zorgt voor een groot samenhorigheidsgevoel en voor een sterke band met de trainers en het bestuur. Dit weerspiegelt zich ook in de vele extra - sportieve acties die er naast het volleybal georganiseerd worden.


Het familiale karakter is belangrijk, maar dat betekent echter niet dat er geen ambitie is. Ondanks het beperkte aantal spelers, mag Volley Venus Oostkamp bijna jaarlijks één of meerdere kampioenenploegen vieren. Dit als resultaat van de nauwe band tussen trainers en spelers en speelsters. Het succes en de goede opleiding is aan de andere kant ook de keerzijde van de medaille. Grotere clubs weten onze talentvolle spelers al snel te vinden waardoor het voor onze club niet altijd even makkelijk werken is. Door het beperkte aantal spelers en speelsters
kan het vertrek van één of meerdere speelsters ervoor zorgen dat het niet altijd even gemakkelijk is om voor elke leeftijdscategorie voldoende spelers voorhanden te hebben. Dit resulteerde vorig jaar in het stopzetten van onze U17 en eerste ploeg (die toen in 2de provinciale aantrad). Een jammerlijk feit maar de club is dergelijke problemen al meermaals te boven gekomen waardoor er bij het bestuur ook nu het volste vertrouwen is dat er opnieuw doorgegroeid kan worden tot een eerste ploeg, bestaande uit bijna hoofdzakelijk eigen opgeleide
jeugd.


De goede jeugdopleiding heeft de voorbije twee seizoen geleid tot een mooie beloning van de Vlaamse Volleybalbond die onze club al twee jaar op rij beloond heeft als 1 - sterrenclub binnen het Jeugdsportfonds
waarbij de jeugdwerking van elke ploeg gescreend wordt. Voor het voorbije seizoen hoopt onze club dat we voor het eerst geselecteerd zullen worden als 2 - sterrenclub. Spannend!

Wanneer kunnen geïnteresseerden komen kennismaken met de club?

De club staat gedurende het ganse seizoen open voor kinderen die eens een training willen meevolgen. Er worden gedurende het seizoen voldoende acties ondernomen waarbij onze trainingen opengesteld worden.
Zo is er jaarlijks een vriendjesdag waarbij elke speler en speelster één of meerdere vriendjes kan meenemen naar een training.


Daarnaast doet Volley Venus Oostkamp ook jaarlijks mee aan het Volley@School - project van de Vlaamse Volleybalbond. Door middel van initiaties tijdens de turnlessen op de Oostkampse scholen, leren kinderen
het volleybal kennen. Na deze initiatie op school worden steeds een aantal open trainingen georganiseerd. Door het feit dat onze club een kleine club is en ook het aantal trainers beperkt is (en door het feit dat onze trainers zich vrij moeten maken tijdens de schooluren voor deze initiatielessen) is onze club genoodzaakt om slechts initiatielessen te geven in één school per jaar. Vorig jaar gingen deze lessen door in de Boudewijnschool, dit jaar in de Sint - Pietersschool.
Echter worden de open trainingen ook aan alle andere Oostkampse scholen bekend gemaakt door het verspreiden van onze flyer via de verschillende schooldirecties.

Tot slot is onze club ook steeds bereikbaar via onze website en onze Facebookpagina gedurende het volledige seizoen. Mocht iemand interesse hebben om een training bij te wonen, kan er ook via deze weg contact met de club opgenomen worden.

Wat is de dynamiek binnen jullie vereniging? Zijn er veel vrijwilligers actief, organiseren jullie acties, activiteiten, toernooien...?

De beperkte omvang van onze club zorgt er voor dat er een grote dynamiek aanwezig is. Deze dynamiek is ook nodig om het hoofd boven water te houden. Net als in andere sporten kampt ook het volleybal jaarlijks met clubs die het moeilijk hebben om zich staande te houden. Daarom zijn bijkomende acties en bijhorende inzet van vrijwilligers nodig om onze club gezond te houden. De vrijwilligers situeren zich vooral bij de ouders van onze spelers en speelsters. Als club zijn we hen ook zeer dankbaar, zonder hen zou het zeer moeilijk worden om bepaalde activiteiten te organiseren.
Tijdens onze thuismatchen, beschikt de club meestal over de bar in de bovenzaal van de Valkaart. Van onze vrijwilligers vragen we dan ook om één of twee keer per jaar mee te helpen aan de bar. Naast de barwerking wordt ook jaarlijks een deur-aan-deur verkoop georganiseerd waarbij onze spelers en speelsters snoep verkopen in Oostkamp.
Tot voor kort werden pannenkoeken verkocht maar de snoepverkoop was vorig jaar een enorm succes en dus zeker voor herhaling vatbaar. Ook hier is de hulp van ouders heel erg belangrijk (vervoer en begeleiding). Op het einde van het seizoen organiseert de club traditioneel een eetfestijn (met de befaamde kip en frietjes). Onze spelers en speelsters kunnen hier gratis naar toe komen - hun toegangskaart zit vervat in het inschrijvingsgeld - waardoor enkel de ouders en broertjes of zusjes moeten betalen. Dit is al jaren een succesformule en een leuke afsluiter van het seizoen.
Daarnaast worden er nog een aantal kleinere acties ondernomen gedurende het jaar: jaarlijks wordt er eens samengewerkt met een andere sportclub uit Oostkamp. Zo hebben onze spelers en speelsters vorig seizoen mogen genieten van een initiatie zelfverdediging bij de Oostkampse Karateclub. Mochten andere clubs interesse hebben om komend seizoen iets dergelijks te organiseren, kunnen ze steeds contact opnemen met het bestuur van Volley Venus Oostkamp (contactgegevens op de website). Ook kerstfeestjes, ouder - kindtornooien of
kind - kindtornooien, dag van de supporter, ... zijn jaarlijkse terugkomers.
Komend seizoen is ook onze volleybalstage in het domein van Sport Vlaanderen Blankenberge terug van weggeweest. Deze stage (één weekend begin september) is een mooie start van het nieuwe seizoen.

Kan iemand van Oostkamp ook komen supporteren voor jullie matchen?


Supporteren is uiteraard steeds mogelijk, ondanks het feit dat er voorlopig geen eerste ploeg is. De wedstrijdschema's van al onze ploegen kunnen teruggevonden worden op onze clubwebsite.

Welke prijzen hebben jullie vorig seizoen gewonnen?

In welke klasse spelen jullie? Vorig jaar werden vier ploegen kampioen: de U9 (2 tegen 2, acht sets met vangen van de eerste bal), de U11a regionaal (3 tegen 3, zonder vangen), de U11b (2 tegen 2 met vangen van de
tweede bal) en de U13 (4 tegen 4, zonder vangen). Al onze teams spelen hun wedstrijden binnen de provinciegrens. Verre verplaatsingen zijn er dus amper.

Wat zijn de contactgegevens waar men terecht kan voor meer informatie?

Praktisch

dienst Sport

OostCampus, vrije tijd, loket 0 (Onthaal)

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 900
fax050 552 408
vrijetijd@oostkamp.be visitekaartje
LCP