Rechtspositieregeling gemeentebestuur Oostkamp

Naast het arbeidsreglement wordt voor het personeel van een openbaar bestuur ook een rechtspositieregeling (RPR) voorzien. Hierin worden de plaatselijke voorschriften rond de selectie van personeel, de loopbaan, vergoedingen en toelagen... vastgelegd.

In bijlage de meest recente rechtspositieregeling voor personeelsleden van OCMW en gemeentebestuur Oostkamp zoals vastgesteld door respectievelijke de Gemeenteraad en de OCMW-raad in zitting van 19 december 2019 (gepubliceerd 22 januari 2020). Voor de personeelsleden van AGB-Oostkamp is de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van toepassing.

Praktisch

dienst Personeel

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 830
fax050 552 408
personeelsdienst@oostkamp.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP