Toelagereglement op het vrijwilligerswerk in het Zuiden

Personen die vrijwilligerswerk doen voor een project in het Zuiden, kunnen een financiële ondersteuning krijgen voor het project.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 24 december 2019.

Voorwaarden

  • Enkel projecten in de landen die als ontwikkelingslanden op de DAC/OESO-lijst opgenomen zijn, komen in aanmerking. Tenzij het steun betreft voor duidelijk omschreven, achtergestelde groepen in bepaalde landen.
  • Het project draagt bij tot maatschappelijke emancipatie en meer participatie van de lokale bevolking. Ze vergroten de capaciteit van de lokale bevolking om het heft in eigen handen te nemen en om actief hun leefsituatie te kunnen verbeteren.
  • Het project wordt geleid door een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking of een instelling voor onderwijs of geneeskunde.
  • De aanvrager dient een inwoner van Oostkamp te zijn en vrijwilligerswerk te doen in het project.

Procedure

  • De vrijwilliger dient in het jaar waarin de vrijwilligersreis doorgaat een aanvraagformulier voor de toelage in. Hierin toont hij/zij aan dat zowel het project als de vrijwilliger voldoet aan de voorwaarden.
  • De aanvraag gebeurt bij voorkeur digitaal via een online beschikbaar formulier, maar kan ook op papier bezorgd worden.

Bedrag

  • De toelage per vrijwilliger bedraagt forfaitair 150 euro.
  • De toelage wordt slechts één keer per persoon en per jaar toegekend.
  • De toelage wordt betaald op het rekeningnummer van het project waar het vrijwilligerswerk verricht werd
  • Voor eenzelfde initiatief/project komen maximaal twee aanvragen per jaar in aanmerking.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

Mondiale werking

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP