Toelage vrijwilligerswerk in het Zuiden

Personen die vrijwilligerswerk ondernemen voor een ontwikkelingsproject in het Zuiden, kunnen een financiële ondersteuning krijgen voor hun reiskosten.

Voorwaarden

  • Enkel projecten in de landen die als ontwikkelingslanden op de DAC/OESO-lijst opgenomen zijn, komen in aanmerking. Tenzij het steun betreft voor duidelijk omschreven, achtergestelde groepen in bepaalde landen.
  • Het project draagt bij tot maatschappelijke emancipatie en meer participatie van de lokale bevolking. Ze vergroten de capaciteit van de lokale bevolking om het heft in eigen handen te nemen en om actief hun leefsituatie te kunnen verbeteren.
  • Het project wordt geleid door een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Procedure

  • De aanvraag gebeurt via standaardvragen die je kan opvragen bij de Sociale Dienst.
  • De aanvraag wordt vóór de reis ingediend bij de Sociale Dienst.
  • Na de reis dient de aanvrager de kostenbewijzen voor het vervoer in.
  • De uitbetaling gebeurt, na de reis, in juli of op het einde van het jaar op het rekeningnummer van de aanvrager. 
  • Tot 2019 is jaarlijks 1.200 euro voorzien voor de toelage ‘vrijwilligerswerk in het Zuiden’.

Bedrag

  • De toelage bedraagt een forfaitair bedrag van 100 euro.
  • Er wordt jaarlijks slechts één toelage per persoon voorzien.

Openingsuren & contact

Noord-Zuidwerking

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP