Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge-Oostkamp

Korte omschrijving van de activiteiten van Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge-Oostkamp:

De gemeente vindt een breed aanbod in het deeltijds kunstonderwijs (DKO) belangrijk. In de volksmond spreken we over muziekschool of kunstacademie: kunstonderwijs in de vrije tijd (niet te verwarren met kunstsecundair onderwijs of conservatorium). Vanuit dit belang wil ze een samenwerking aangaan met de Stedelijke Academie Brugge DKO en het Stedelijk Conservatorium Brugge. 

Zo’n samenwerking is mogelijk sinds er in februari 2018 voor het deeltijds kunstonderwijs een nieuw decreet van kracht is. Hierdoor hebben academies meer vrijheid en autonomie in het organiseren van opleidingen en kunnen ze hun opleidingsaanbod flexibel aanvullen. Samenwerken met een vestigingsplaats in een andere gemeente is hiervan een mooi voorbeeld.

De voornaamste redenen dat gemeente Oostkamp deze samenwerking afsluit:

  • een breder aanbod met uitgebreidere keuzemogelijkheden voor de leerlingen
  • officiële getuigschriften uitreiken waarmee de leerlingen moeiteloos naar DKO’s in andere steden terecht kunnen

De Stedelijke Academie Brugge DKO en het Stedelijk Conservatorium Brugge zorgen er samen met de gemeente Oostkamp voor dat kinderen en volwassenen op de vertrouwde plaatsen in de gemeente (De Stek Oostkamp, Ridefort Ruddervoorde en De Pastorie Hertsberge) voor beeldende kunst, muziek en/of woordkunst-drama terecht kunnen.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 20 juni werd beslist over de mede-oprichting van de Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge-Oostkamp en wordt een overeenkomst afgesloten. De bekrachtiging hiervan gebeurt door de Brugse gemeenteraad op 25 juni.  

Meer info

De Gemeenteraad duidde in zitting van 20 juni 2019 volgende gemeenteraadsleden aan als afgevaardigde van de gemeente in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge-Oostkamp:

  • afgevaardigde beheerscomité: Sam Vande Caveye
  • plaatsvervanger beheerscomité: Katrien Talloen

Praktisch

Secretariaat

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 940
fax050 826 676
secretariaat@oostkamp.be visitekaartje
LCP