Toelagereglement projecten in het Zuiden

De Oostkampse organisaties of verenigingen voor het ondersteunen van projecten in het Zuiden zijn en blijven een belangrijke partner van de gemeente in het opbouwen en onderhouden van het sociale weefsel. De krachtlijnen van Visie Oostkamp 2030 benadrukken dit extra via de kernbegrippen ‘verbondenheid’, ‘betrokkenheid’ en ‘toegankelijkheid’.

Deze projecten moeten ondersteund worden door een organisatie in Vlaanderen waar een Oostkampse vrijwilliger lid van is. De aanvraagformulieren kan je opvragen bij de Noord-Zuid dienst.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 24 december 2019.

Voorwaarden

 • Enkel projecten in de landen die als ontwikkelingslanden op de DAC/OESO lijst opgenomen zijn, komen in aanmerking, tenzij het steun betreft voor duidelijk omschreven, achtergestelde groepen in bepaalde landen.
 • De betoelaagde projecten dragen bij tot maatschappelijke emancipatie en meer participatie van de lokale bevolking. Ze vergroten de capaciteit van de lokale bevolking om het heft in eigen handen te nemen en om actief hun leefsituatie te kunnen verbeteren.
 • De betoelaagde projecten moeten gedragen worden door de lokale bevolking. Het project biedt een antwoord op een vraag van de lokale bevolking. De doelgroep wordt betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van het project.
 • De betoelaagde projecten leveren een bijdrage tot structurele verbeteringen van de situatie (mensenrechten, armoede, onderwijs, gezondheid, landbouw en economie).
 • De organisatie/vereniging in het noorden is een lokale, kleinschalige organisatie die partner is van een organisatie in het Zuiden die voldoende uitgerust is om het lopende project te realiseren.
 • Bij de vereniging/organisatie die het lopend project trekt, zijn een of meerdere inwoners van Oostkamp op een duurzame en actieve wijze bij betrokken.
 • De vereniging/organisatie organiseert minstens 1 keer per jaar in de gemeente Oostkamp een publieksactiviteit rond het lopende project en dit in samenwerking met een Oostkampse vereniging, organisatie of instelling die geen deel uitmaakt van de mondiale raad.
 • De vereniging/organisatie reikt de gemeente regelmatig informatie aan die kan aangewend worden voor de bekendmaking van het lopende project.
 • De gemeente vertrekt bij het toekennen van de toelage vanuit een vertrouwensrelatie met de aanvragers van de toelage en de achterliggende organisaties en verenigingen die een engagement hebben opgenomen om acties te ontwikkelen binnen het kader van het lopende project. Indien uit overleg blijft dat de vereniging/organisatie zijn opgenomen engagement niet nakomt, dan kan het College van Burgemeester en Schepenen op advies van de administratie beslissen de toelage voor het komende jaar of jaren geheel of gedeeltelijk niet toe te kennen.

Procedure

 • Elke vereniging/organisatie met een lopend project die aan de voorwaarden voldoet, kan een aanvraag tot erkenning van de vereniging/organisatie met het lopend project bij het College van Burgemeester en Schepenen indienen. De beslissing over de erkenning wordt genomen op basis van het advies van de mondiale raad. Elke aanvrager krijgt de kans om voorafgaandelijk de vereniging/organisatie en het lopend project aan de leden van de mondiale raad voor te stellen.
 • De aanvraag kan gedurende het jaar ingediend worden bij de Noord-Zuid dienst.
 • De aanvraag voor de jaarlijkse financiële ondersteuning wordt bij voorkeur digitaal via een online beschikbaar formulier ingediend, maar kan ook op papier worden bezorgd.
 • Als overgangsmaatregel geldt dat verenigingen/organisaties met een lopend project die de voorbije drie jaar een betoelaging van Gemeente Oostkamp hebben ontvangen en die voldoen aan alle voorwaarden, het statuut van erkende vereniging/organisatie met een lopend project krijgen.

Bedrag

De gemeentelijke toelage bedraagt 2.500 euro per kalenderjaar. Een erkende vereniging/organisatie komt voor één betoelaging per kalenderjaar in aanmerking.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

Mondiale werking

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP