Toelage projecten in het Zuiden

Projecten in het Zuiden kunnen jaarlijks een gemeentelijke toelage krijgen. Deze projecten moeten ondersteund worden door een organisatie in Vlaanderen waar een Oostkampse vrijwilliger lid van is.

Meer info

Het reglement en de aanvraagformulieren kan je opvragen bij de Noord-Zuid dienst.

Voorwaarden

 • Enkel projecten in de landen die als ontwikkelingslanden op de DAC/OESO lijst opgenomen zijn, komen in aanmerking, tenzij het steun betreft voor duidelijk omschreven, achtergestelde groepen in bepaalde landen.
 • De betoelaagde projecten dragen bij tot maatschappelijke emancipatie en meer participatie van de lokale bevolking. Ze vergroten de capaciteit van de lokale bevolking om het heft in eigen handen te nemen en om actief hun leefsituatie te kunnen verbeteren.
 • De betoelaagde projecten moeten gedragen worden door de lokale bevolking. Het project biedt een antwoord op een vraag van de lokale bevolking. De doelgroep wordt betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van het project.
 • De betoelaagde projecten leveren een bijdrage tot structurele verbeteringen van de situatie (mensenrechten, armoede, onderwijs, gezondheid, landbouw en economie).
 • De partners in het Zuiden (verenigingen, organisaties) die het project zullen realiseren moeten voldoende menskracht en expertise bezitten om de gestelde doelstellingen te kunnen bereiken.
 • Projecten die enkel gedragen worden door individuen, zonder verankering in een organisatie/vereniging in het zuiden én het noorden (Vlaanderen), komen niet in aanmerking.
 • De organisatie/vereniging in het noorden is een lokale, kleinschalige organisatie.
 • De aanvraag wordt ingediend door een inwoner van Oostkamp.
 • De aanvrager is lid van de organisatie/vereniging die de Vlaamse partner is van de organisatie in het zuiden van het betoelaagde project.
 • De aanvrager werkt niet voor een NGO die betrokken is bij het project.
 • De aanvrager is sterk betrokken met het project.
 • De correspondentie met de gemeente verloopt via de aanvrager.

Procedure

 • De aanvraag gebeurt via standaardvragen die je kan opvragen bij de Noord-Zuid dienst.
 • De aanvraag wordt voor de eerste maandag van oktober ingediend bij de Noord-Zuid dienst.

Bedrag

De uitbetaling gebeurt voor het einde van het jaar op het rekeningnummer van de Vlaamse vereniging/organisatie. Tot 2019 wordt er jaarlijks 25.750 euro voorzien. Daarnaast kunnen deze middelen verhogen met ongebruikte middelen voor ‘Noodhulp’ en ‘Educatieve of sensibiliserende initiatieven.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

Noord-Zuidwerking

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP