Raakvlak

raakvlak-logo (grote weergave)

Korte omschrijving van de activiteiten van Raakvlak:

Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Raakvlak

Raakvlak is sinds 2016 erkend als een Intergemeentelijke Onroerend erfgoed Dienst (IOED). Als IOED werd de archeologische werking van Raakvlak op 1 januari 2017 uitgebreid met bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Concreet betekent dit dat zij de aangesloten gemeentes kunnen ondersteunen met alles wat met onroerend erfgoed te maken heeft, van beleid tot beheer en de uitvoering van diverse projecten.

Het Onroerenderfgoeddepot De Pakhuizen

De naam De Pakhuizen verwijst naar het historisch pand uit 1782 waar de dienst gelegen is. Dit historisch pand met grote opslagcapaciteit uit 1782 functioneert in de 18de en 19de eeuw als pakhuis. In 2016 is het depot door de Vlaamse overheid erkend als onroerenderfgoeddepot.

De meerderheid van de archeologische ensembles (vondsten en opgravingsgegevens) worden aangelegd door Raakvlak en haar voorgangers. Dit gebeurt in het kader van onderzoeken bij allerhande werkzaamheden op het openbaar domein of op terreinen van de Stad Brugge en sinds 2004 ook in het Brugs Ommeland. De collectie is heel uiteenlopend, van de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog.

De vakbibliotheek archeologie

Raakvlak huisvest het onderdeel archeologie van de Brugse Museumbibliotheek. Hier kunnen onderzoeksgegevens en rapporten worden geraadpleegd voor wetenschappelijk onderzoek. De nadruk van de vakbibliotheek ligt voornamelijk op de middeleeuwse archeologie, archeologische vondsten en de regio van het Brugse Ommeland.

AardeWerk – Raakvlak Archeologisch Onderzoek

In 2014 richtte Raakvlak een cel op die zich richt op archeologisch onderzoek in Brugge en Ommeland: AardeWerk. AardeWerk verzorgt het volledige archeologische traject van archeologienota tot opgraving. De cel voert opdrachten uit voor de aangesloten gemeentes en derden. AardeWerk steunt op de jarenlang opgebouwde expertise inzake archeologisch onderzoek in Brugge en Ommeland en beschikt over drie erkende archeologen.

Meer info

De Gemeenteraad duidde in zitting van 21 februari 2019 volgende gemeenteraadsleden aan als afgevaardigde van de gemeente in de bestuursorganen van Raakvlak:

  • afgevaardigde beheerscomité: Katrien Talloen
  • plaatsvervanger beheerscomité: Sebastian Vande Ginste

De cultuurbeleidscoördinator van de gemeente is lid van de adviesraad van deskundigen

Praktisch

Secretariaat

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 940
fax050 826 676
secretariaat@oostkamp.be visitekaartje
LCP