Toelagereglement flankerend onderwijsbeleid

De Oostkampse scholen zijn en blijven een belangrijke partner van de gemeente in het opbouwen en onderhouden van het sociale weefsel. De krachtlijnen van Visie Oostkamp 2030 benadrukken dit extra via de kernbegrippen ‘verbondenheid’, ‘betrokkenheid’ en ‘toegankelijkheid’. Via het geven van een extra financiële stimulans willen we de scholen dichter betrekken bij de doelstellingen die het bestuur in het meerjarenplan 2020-2025 wenst te realiseren.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 24 december 2019.

Voorwaarden

De aanvraag moet:

  • Ten laatste 14 dagen voor de activiteit of ingebruikname aanvragen.
  • In geval een vereniging de aanvraag indient, wordt in de aanvraag de aard van de vereniging opgegeven en moeten er minstens twee bestuursleden ondertekenen. Voor onderwijsinstellingen wordt ondertekend door de directie.
  • Vermelden rekeningnummer van de vereniging of particulier.
  • Een projectbeschrijving omvatten (facultatief voor excursies en demonstraties).
  • Een begroting omvatten van alle kosten voor het project, eventueel een prijsofferte

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 860 of milieu@oostkamp.be - online

LCP