Natuur- en milieueducatie | premie

Voor het organiseren van natuureducatieve wandelingen, demonstraties composteren, tentoonstellingen, drukwerk, enz. kan u een subsidie krijgen.

Voorwaarden

De aanvraag moet:

  • Ten laatste 14 dagen voor de activiteit of ingebruikname aanvragen.
  • In geval een vereniging de aanvraag indient, wordt in de aanvraag de aard van de vereniging opgegeven en moeten er minstens twee bestuursleden ondertekenen. Voor onderwijsinstellingen wordt ondertekend door de directie.
  • Vermelden rekeningnummer van de vereniging of particulier.
  • Een projectbeschrijving omvatten (facultatief voor excursies en demonstraties).
  • Een begroting omvatten van alle kosten voor het project, eventueel een prijsofferte

Procedure

U moet een aanvraag tot subsidie richten aan het College van Burgemeester en Schepenen tegen ten laatste 14 dagen voor de activiteit.

Bedrag

De begeleide wandelingen waarbij een groep, vereniging of school tegen betaling beroep doet op natuureducatieve begeleiding worden voor 50% gesubsidieerd. De jaarlijks te verkrijgen subsidie voor begeleide wandelingen bedraagt maximum 150 euro per groep, vereniging of school. De subsidie voor het opzetten van milieu- en natuureducatieve initiatieven (materiaalkoffers, brochures, tentoonstelling,...) bedraagt 50% van de bewezen kosten. De subsidie voor het opzetten van een milieu- en natuureducatief initiatief door een Oostkampse onderwijsinstelling bedraagt 65% van de bewezen kosten.

De subsidie voor het verzorgen van een demonstratie thuiscomposteren bedraagt 25 euro per half dagdeel.

Downloads

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur
LCP