Bekken van de Brugse Polders

logo Bekken van de Brugse Polders (grote weergave)

Korte omschrijving van de activiteiten van Bekken van de Brugse Polders:

Het Decreet Integraal Waterbeleid  vormt het juridisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen.  Het bereiken van een goede waterkwaliteit in onze waterlopen, de problematiek van overstromingen en verdroging, ecologie van de waterlopen … , vallen allemaal onder de noemer ‘Integraal Waterbeleid’.

Op Vlaams niveau wordt het Integraal Waterbeleid gecoördineerd door de CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid). Op lokaal niveau  door het Bekkenbestuur.

In het bekkenbestuur, dat wordt voorgezeten door de gouverneur, zetelen ook de vertegenwoordigers  van gemeente- en provinciebesturen. 

Vlaanderen is voor het Integraal Waterbeleid opgedeeld in 11 bekkens.  De gemeente Oostkamp maakt deel uit van het bekken van de Brugse Polders.

Meer info op www.bekkenbrugsepolders.be

Meer info

De Gemeenteraad duidde in zitting van 21 februari 2019 volgende gemeenteraadsleden aan als afgevaardigde van de gemeente in de bestuursorganen van Bekken van de Brugse Polders:

  • afgevaardigde bekkenbestuur: Els Roelof
  • plaatsvervanger bekkenbestuur: Delphine Roels

Praktisch

Secretariaat

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 940
fax050 826 676
secretariaat@oostkamp.be visitekaartje
LCP