Toelage materiaal jeugdverenigingen

Erkende jeugdverenigingen die materiaal huren of duurzaam materiaal aankopen het voorbije werkjaar krijgen een toelage.

Meer info

Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst Jeugd.

Voorwaarden

Enkel tijdig ingediende documenten komen in het dossier.

Voor huur materiaal:

 • Bij klank- en lichtmateriaal wordt enkel materiaal van de provinciale uitleendienst terugbetaald (enkel als het materiaal van de dienst Jeugd op dat moment uitgeleend is).
 • Kosten voor transport komen niet in aanmerking.
 • Huur van materiaal of locaties voor fondsenervende activiteiten komt niet in aanmerking.

  Voor aankoop van duurzaam materiaal:

 • Het moet gaan om een bewuste keuze voor een milieuvriendelijk alternatief.
 • Aankoop van gebruiksgoederen komen niet in aanmerking.

Procedure

De jeugdvereniging moet bepaalde informatie aan de dienst Jeugd bezorgen tegen 1 oktober na het werkjaar (op papier of elektronisch).

 • Facturen: gedateerd en op naam van de vereniging.
 • Een motivatie van de duurzaamheid van de aankoop.

  De uitbetaling gebeurt voor 31 december.

Bedrag

Aankoop duurzaam materiaal: 50% met een maximum van 150 euro per vereniging. Huur materiaal: 33% met een maximum van 200 euro per vereniging.

Downloads

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Jeugd

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP